Nieuws Actueel

Behoefte aan Zeeuwse marktplaats

Een Zeeuwse marktplaats voor gebruikte spullen kan ervoor zorgen dat meer mensen, particulieren én ondernemers, tweedehands goederen kopen. Dat is goed voor klimaat en milieu, schrijft PZC.

Frank Balkenende | Foto: Stock 3 februari 2017

Marktplaatsgoed

Dat is één van de tips van het studentenbedrijf Inceptio, een onderdeel van mbo-school Scalda. Inceptio begon in 2014 het project Green Agents, waarbij studenten optreden als ambassadeurs van duurzaamheid.

Hergebruik van spullen en grondstoffen is duurzaam en een stap op weg naar een economie die draait op recycling. De provincie vroeg de Green Agents onderzoek te doen naar de tweedehandsmarkt in Zeeland. Gisteren is dat in Vlissingen overhandigd aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat (economie).

Dok41

In het onderzoek zijn zowel studenten als ondernemers bevraagd. De laatste categorie is aan de jas getrokken tijdens netwerklunches in de innovatieve broedplaats Dok41. Daar verschijnen doorgaans jongere, dikwijls milieubewuste, ondernemers. In die zin is het onderzoek beperkt representatief.

Van de bevraagde ondernemers koopt 83 procent tweedehands goederen. De helft zegt daarmee kosten te besparen. De meerderheid (67 procent) richt zijn bedrijf echter niet in met gebruikte spullen. Ondernemers brengen goederen die ze niet meer gebruiken in meerderheid naar de stort en de milieustraat (62 procent). In 38 procent van de gevallen worden ze verkocht. Studenten kopen vooral nieuw. De 37 procent die wel eens online tweedehands koopt, en dat is vooral Marktplaats, Ebay en Facebook, zegt daarmee geld uit te sparen.

Kringloopwinkels

Voor kringloopwinkels is er nog een wereld te winnen, blijkt uit het onderzoek. Hun imago is niet vlekkeloos. Van de studenten koopt 82 procent nooit iets bij een kringloopwinkels. Ze mijden dit soort zaken omdat ze het een 'vies idee vinden' (39 procent), ze 'het niet vertrouwen' (24 procent) of omdat het niet bij hun uitstraling past (17 procent). Aan de andere kant zegt twee derde van de studenten als dat kan zoveel mogelijk gebruikte spullen te kopen en verkopen. De bereidheid is er dus wel.

Volgens de onderzoekers speelt mee dat kringloopwinkels vrij onbekend zijn. Het gros is alleen actief op Facebook en heeft geen eigen website waarop consumenten gericht kunnen zoeken. Oorzaak: kringloopwinkels worden vaak gerund door vrijwilligers die op internet de weg niet of nauwelijks weten. De onderzoekers adviseren dan ook na te gaan of een Zeeuwse marktplaats met bijbehorende promotiecampagne en internettraining voor vrijwilligers bij kringloopwinkels haalbaar is. Bedrijven in tweedehandsspullen kunnen daar hun waar aanbieden. Consumenten kunnen zo op één plek de tweedehandsmarkt overzien.