Nieuws Actueel

Belangstelling voor Boomfeestdag daalt

Van onze redactie 15 maart 2015

Image 4539170

,,Ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling’’, zegt directeur Peter Derksen van de Stichting Nationale Boomfeestdag aan de vooravond van het grootste natuurevenement van Nederland.

100.000 kinderen Vorig jaar plantten nog 115.000 kinderen een boom of struik. Dit jaar gaan 100.000 kinderen dat doen. Maar eigenlijk daalt het aantal schoolkinderen dat er aan meedoet al sinds 2008. Toen deden er nog 125.000 kinderen mee. Boomfeestdag werd in 1957 opgezet als reactie op de grootschalige ontbossing in de wereld.

Dit jaar doen 240 van de ruim driehonderd gemeenten in Nederland mee aan Boomfeestdag. Naast de 100.000 kinderen zijn er nog eens 30.000 volwassenen die samen 200.000 bomen en struiken planten. Omgerekend zijn dat tachtig voetbalvelden vol. In bijna zestig jaar zijn in Nederland 11 miljoen bomen geplant op Boomfeestdag.

,,Dat laat onverlet dat nu de aandacht voor de natuur op scholen achteruitgaat’’, stelt Derksen. Hij hoort en merkt dat de aandacht op scholen vooral uitgaat naar taal en rekenen en bijna niet meer naar biologie. ,,Daar wordt hooguit nog een kwartier per week les over gegeven. Dat is schandalig. Biologie moet op scholen juist een kerntaak zijn.’’

3300 klassen Volgens een berekening van Derksen doen er dit jaar ongeveer 3300 klassen mee. Dat waren er vorig jaar nog zo’n 4000. ,,In sommige gemeenten, zoals Etten-Leur doen alle basisscholen mee, maar in Tilburg zijn het er jaarlijks maar rond de 3 scholen, terwijl daar meer dan 65 basisscholen zijn.’’

Dat gemeenten het laten afweten, vindt hij betreurenswaardig. Op deze manier wordt er volgens hem niet meer geïnvesteerd in de natuurbeleving van kinderen. ,,Terwijl bomen voor hen emotionele waarde hebben. En een gemeente is maar tussen de 1500 en 2000 euro kwijt als die meedoet aan Boomfeestdag.’’

Het thema is dit jaar bomen en water. De aftrap is woensdag 18 maart in Almere, in het bijzijn van prinses Laurentien.