Nieuws Actueel

Belastingdienst liegt over controles

Martijn Vervest 25 september 2014

De 11.000 extra boekenonderzoeken die de Belastingdienst in het kader van de Intensivering Toezicht en Invordering in 2013 zegt te hebben uitgevoerd, hebben in de praktijk niet allemaal plaatsgevonden, vertellen belastingambtenaren in ZEMBLA. Volgens deze klokkenluiders heeft de Nederlandse staatskas hierdoor belastinggeld misgelopen. Lees ook:Belastingontduiking loontDe belastingambtenaren moesten van hun leidinggevende cijfers manipuleren omdat door gebrek aan personeel het afgesproken aantal boekenonderzoeken anders niet zou worden gehaald. De belastingambtenaren vertellen in het televisieprogramma ZEMBLA dat ze door hun meerdere verplicht werden om in het computersysteem via de functie ‘foutherstel’ een voorlichtingsbezoek achteraf aan te passen in een boekenonderzoek. ”Nou ja, het is natuurlijk een koud kunstje om voor een startersbezoek een andere code in te voeren als je daartoe verplicht wordt. Dat is liegen. Dat zijn gewoon omgekatte bedrijfsbezoeken”, zegt één van de klokkenluiders. “In mijn ogen zijn dat geen echte controlebezoeken. En als het waar zou zijn dat ze toch zo worden gepresenteerd, nou dan wordt de Tweede Kamer misleid”, aldus honorair hoogleraar F. De Kam van de Rijksuniversiteit Groningen.ReactieDirecteur-Generaal van de Belastingdienst P. Veld reageert in ZEMBLA: "Dat is in ieder geval niet het beleid. Als dat voorgekomen is, is dat vervelend. Dan ben ik het daar niet mee eens. Het is niet op grote schaal gebeurd." Op de aantijging dat de Tweede Kamer wordt misleid zegt Veld: "Als dat gebeurt, dan ben ik daar tegen. Dat is de reden om dit jaar extra te controleren of de registratie goed is, of daar geen foute dingen worden ingevoerd. Uiteraard moet dat een trouwe weergave zijn van de werkelijkheid."VerantwoordingDe Algemene Rekenkamer, die de inkomsten en uitgaven van het Rijk controleert, is niet op de hoogte van deze specifieke praktijk binnen de Belastingdienst. "Dit verhaal is ons niet bekend. Dat er met de Belastingdienst van alles aan de hand is, dat is ons wel bekend", aldus collegelid K. Vendrik. Hij zegt dit signaal mee te nemen in het jaarlijks onderzoek naar de verantwoording over de Belastingdienst dat in mei 2015 wordt gepubliceerd.Te weinig personeelAl jaren geven belastingambtenaren aan dat er te weinig personeel is voor de hoeveelheid werk. In 2012 heeft ambtenarenbond Abvakabo FNV het zwartboek ‘Miljarden voor het oprapen’ naar buiten gebracht met misstanden bij de dienst. In 2013 heeft het kabinet 157 € miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld zodat de Belastingdienst meer aangiftes kan controleren en extra boekenonderzoeken kan doen, de zgn Intensivering Toezicht en Invordering. ZEMBLA onderzoekt in de uitzending ‘De misgelopen miljarden’ wat we jaarlijks aan belastinginkomsten missen en waarom dat geld niet geïnd wordt. ZEMBLA: ‘De misgelopen miljarden’, donderdag 25 september 2014 om 20.25 uur bij de VARA op NPO 2.