Nieuws Actueel

Belastingontwijking multinationals moeilijker

Van onze redactie 9 december 2014

De EU wil voortaan verhinderen dat internationale bedrijven in de EU belasting op winsten ontlopen. Die bepaling wordt opgenomen in de zogenoemde moeder-dochterrichtlijn. Die richtlijn komt moederbedrijven en hun dochterondernemingen tegemoet als het gaat om belastingheffing in meerdere lidstaten. Maar veel multinationals gaan zo creatief om met de regels, dat zij door die fiscale achterpoortjes uiteindelijk helemaal geen belasting meer betalen.

Door een antimisbruikbepaling krijgen landen de mogelijkheid om constructies tegen te houden die duidelijk zijn opgezet om een belastingvoordeel te behalen.