Nieuws Actueel

Belastingvoordeel 65-plussers is volgend jaar passé

Van onze redactie 5 april 2015

Image 4837979

De ouderentoeslag is een belastingvoordeel voor AOW'ers met een laag inkomen, maar met wel een redelijk vermogen. Door de toeslag is een groter deel van hun vermogen vrijgesteld van vermogensbelasting. Vanaf volgend jaar betalen ouderen weer net zo veel belasting over hun vermogen als andere leeftijdsgroepen.

Spaargeld Iedereen met spaargeld, aandelen of een 2e woning betaalt daarover belasting in box 3. Wel is er een belastingvrijstelling voor vermogens onder de 21.330 euro (en 42.660 euro voor fiscale partners). Boven deze grens betaal je 1,2% vermogensrendementsheffing. De ouderentoeslag zorgt er echter voor dat het vermogen waarover je geen belasting betaalt, toeneemt. Voorwaarde is wel dat je inkomen niet te hoog is. En ook je eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

Is je jaarinkomen lager dan 14.431 euro, dan krijg je een extra belastingvrijstelling van 28.236 euro. Dit bedrag komt dus bovenop de vrijstelling die iedereen al heeft. Bij een jaarinkomen tussen de 14.431 euro en 20.075 euro is de extra vrijstelling 14.118 euro.

Met een hoger inkomen, krijg je geen ouderentoeslag meer. Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag, mag je niet meer dan 282.226 euro (of 564.451 euro voor fiscale partners) op je spaarrekening hebben staan.

Vanaf volgend jaar is die extra belastingvrijstelling passé. "Wij vinden het niet onlogisch dat senioren evenveel vermogensbelasting moeten betalen als andere leeftijdsgroepen. Maar we hadden liever gezien dat de ouderentoeslag gefaseerd wordt afgebouwd in 3 of 4 jaar. Het schrappen van de ouderentoeslag heeft voor sommige 65-plussers namelijk grote gevolgen", stelt woordvoerder Frank van der Aa van ouderenbelangenvereniging Anbo.

Huurtoeslag Het verdwijnen van de ouderentoeslag heeft namelijk ook gevolgen voor onder meer de huurtoeslag. Als je belasting in box 3 betaalt, krijg je geen huurtoeslag. De fiscus gaat er dan vanuit dat je genoeg vermogen hebt om de huur van de betalen. Door het wegvallen van de ouderentoeslag moeten meer ouderen vermogensbelasting betalen en raken zij hun huurtoeslag dus kwijt.

Eigen bijdrage langdurige zorg Het schrappen van de ouderentoeslag heeft daarnaast invloed op de eigen bijdrage voor verzorgings- en verpleeghuizen. De eigen bijdrage voor langdurige zorg is namelijk onder meer gebaseerd op de hoogte van het niet-vrijgestelde vermogen in box 3. Als de vrijstelling omlaag gaat, wordt de eigen bijdrage daarom hoger.

Ouderenkorting De ouderentoeslag is niet het enige fiscale voordeel voor senioren waarop wordt bezuinigd. Ook de ouderenkorting wordt versoberd. De ouderenkorting is een belastingvoordeel voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Met ingang van 2016 wordt de ouderenkorting met 83 euro verlaagd. De ouderenkorting komt in 2016 voor belastingplichtigen met een inkomen tot circa 36.200 euro uit op circa 970 euro en voor belastingplichtigen met een hoger inkomen op circa 70 euro.

De Anbo maakt zich zorgen over de koopkracht van 65-plussers. Van der Aa: "Die blijft achter bij de rest van de bevolking. En deze extra bezuinigingsmaatregelen versterken dat nog eens."