Nieuws Actueel

'Beleggen in aandelen ABN niet zonder risico'

Natasja de Groot 20 november 2015

Beleggenparticulierabnamrobeursbeursgang1065

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) waarschuwt de particuliere beleggers voor gevaren bij ABN Amro. Welke risico's dreigen en hoe de bank probeert die in te perken, is onvoldoende beschreven in het prospectus. “De belegger weet niet goed waar hij instapt,”zo concludeert de belangenvereniging van particuliere beleggers, volgens het AD.

Veel particuliere beleggers lopen warm om te investeren in de bank. ABN Amro belooft een hoog dividend uit te keren, aanzienlijk hoger dan gebruikelijk is bij andere beursgenoteerde bancaire instellingen. Hoe aantrekkelijk het ook lijkt, toch ziet de VEB aanleiding om aan de bel te trekken: “We mogen beleggers niet adviseren om wel of niet in te stappen, we hebben immers geen adviesvergunning. Maar we zien ons wel genoodzaakt om beleggers erop te wijzen dat zij op basis van het prospectus geen goede inschatting kunnen maken van het verdienmodel en het risicoprofiel van de bank,”reageert VEB-directeur Paul Koster.

Informatie De harde noot die de VEB kraakt, is dat het in het prospectus - dat verplicht is bij een beursgang - ontbreekt aan uitgebreide, duidelijke en specifieke informatie. Voor particuliere beleggers is een samenvatting van 36 pagina's beschikbaar. Daarin worden wel allerlei risico's opgesomd, maar wat ontbreekt is hoe groot die risico's nu precies zijn en wat de bank doet om die te beperken.

“Gelet op de dramatische geschiedenis en recente schandalen zoals in Dubai of uitspraken in zaken over verkochte renteswaps, had ABN veel specifieker moeten zijn,”aldus Koster.

FraudeEen van de benoemde risico's is dat bepaalde sectoren gevoelig zijn voor fraude. Zoals de grondstoffenhandel, omdat die plaatsvindt in landen waar relatief veel corruptie zou zijn. Ook de diamantsector, een markt waar ABN een grote speler is, krijgt een vermelding in het prospectus.

Een ander risico is Imtech, waarvan ABN Amro een van de grote kredietverstrekkers was. Bij de claimemissie in het najaar van 2014 was ABN een van de ondersteunende banken. De bank houdt er rekening mee dat gedupeerde aandeelhouders van Imtech hun schade komen verhalen op de bank en dat de rekening wel eens flink kan oplo- pen.

De VEB wil de komende tijd in gesprek raken met onder andere de toezichthouder en het ministerie van Financiën in de hoop dat de banken gedwongen worden om het toekomstig verdienmodel en risicoprofiel duidelijker te maken voor beleggers.

ParagraafOok moeten prospectussen in de toekomst een duidelijker risicoparagraaf krijgen, waartoe de tweede tranche van de ABN/AMRO een goede gelegenheid kan bieden.

Ook wil de belangenvereniging dat particuliere beleggers net zo goed geïnformeerd worden als institutionele beleggers. Zij zouden bovendien vragen moeten kunnen stellen, nu lopen zij op tegen een muur.

Hoe aantrekkelijk het dividend ook lijkt, volgens Koster had de bank er beter voor kunnen kiezen om de vermogens te versterken. “Als het misgaat bij de bank, staat de belegger met lege handen.''