Nieuws Actueel

'Extra crowdfundregels worden groeiremmers'

Van onze redactie 11 december 2015

Innovatiecrowdfundingregelswetafmbeleid1065

De groei in populariteit van crowdfunding onder Nederlandse ondernemers en investeerders vraagt om regelgeving die goed aansluit op deze snel opkomende financieringsvorm. Gisteren publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarom haar agenda met extra regels voor crowdfunding. De Nederlandse crowdfunding platforms, die zich hebben verenigd in de branchevereniging Nederland Crowdfunding, zien in de extra regels echter juist een rem op de groei van crowdfunding.

De groei van crowdfunding in Nederland kan op veel steun rekenen: ondernemers zien in crowdfunding een kansrijke financieringsvorm en investeerders, die al vanaf een klein bedrag direct kunnen investeren in ondernemers, roemen de laagdrempeligheid van crowdfunding. Minister Dijsselbloem onderstreepte eerder dit jaar het maatschappelijke belang van crowdfunding voor investeerders en het bedrijfsleven en zegde daarom toe om knelpunten in regelgeving weg te nemen.

De nieuwe agenda van toezichthouder AFM bevat naast een verruiming van hoeveel er per investeerder per platform theoretisch kan worden geïnvesteerd echter vooral extra regels voor crowdfunding. Zo worden er regels aangekondigd t.a.v. de geschiktheid van bestuurders van crowdfunding platforms, het scheiden van financiële stromen op de platforms en moet er een ‘investeerderstoets’ worden afgenomen bij iedereen die via crowdfunding middels leningen of aandelen wil investeren. En in die laatste zit de pijn: branchevereniging Nederland Crowdfunding vreest dat deze regel een rem op crowdfunding zal betekenen, terwijl duurzame groei van crowdfunding nu juist het doel was.

‘Het is volstrekt terecht dat de AFM crowdfunding serieus neemt en zoekt naar regels en toezicht die passen bij de snelle groei ervan,’ aldus Simon Douw, directeur branchevereniging Nederland Crowdfunding. ‘Regels ten aanzien van de geschiktheid van bestuurders van platforms en het scheiden van financiële stromen sluiten ook goed aan bij de verdere professionalisering van de markt. De manier waarop de investeerderstoets wordt verplicht gesteld kan echter een enorm en ongewenst effect op de groei van crowdfunding hebben.’

Iedereen die investeert via crowdfunding moet volgens de nieuwe regels van de AFM een ‘toets’ afleggen die ziet op de kennis, ervaring en het vrij belegbare vermogen van de investeerder. Douw: ‘Zo’n maatregel kan grote gevolgen hebben. Dit betekent namelijk dat iemand die bijvoorbeeld uit sympathie € 20,- wil investeren in een project in de buurt plots wordt geconfronteerd met een vragenlijst waarin niet alleen je kennis wordt getest, maar die ook nog vraagt om je financiële huishouding uit de doeken te doen. Dat schrikt af, terwijl crowdfunding nu juist de unieke mogelijkheid biedt voor iedereen om voor kleine bedragen laagdrempelig bij te dragen.’

De crowdfunding platforms voorzien ook problemen juist bij de grotere belegger. Douw: ‘Als je de € 5.000,- eenmaal bent gepasseerd, dan dien je voor iedere nieuwe investering telkens opnieuw dezelfde vermogenstoets te doen. Als je dus € 80.000,- gespreid wilt investeren in stukjes van € 5000, dan moet je 16x dezelfde toets afleggen. Dat werkt natuurlijk niet. Los van de vraag of het niet kinderachtig is om dit type investeerders telkens opnieuw dezelfde vragen voor te leggen, gaat dit het gewenste spreiden van geld over verschillende projecten tegen. Daarnaast krijg je ook nog een negatief advies als je meer dan 10% vrij belegbaar vermogen wilt inzetten. Oftewel: pas als je meer dan € 800.000,- kunt investeren, wordt het okee bevonden om € 80.000,- via crowdfunding te investeren’

Douw: ‘De intentie van de toezichthouder om crowdfunding duurzaam te doen groeien is goed en een aantal van de nieuwe regels zijn zeker behulpzaam bij de ontwikkeling van de markt. Maar al met al moeten we toch concluderen dat de intentie om knelpunten weg te nemen kan gaan leiden tot een ongewenste en onnodige rem op crowdfunding. Ook uit het feit dat de AFM de nieuwe regels een ‘pilot’ noemt die na een jaar wordt geëvalueerd spreekt een goede intentie, maar in deze snel opkomende markt kan een jaar lang genoeg zijn om met een zeer beperkende regel de markt ongewenst serieuze schade aan te doen.’

Branchevereniging Nederland Crowdfunding roept daarom op om de voorgestelde investeerderstoets pas vanaf een bepaalde minimum investeringsdrempel in te laten gaan, niet herhaaldelijk de toets af te nemen (ook om spreiding van investeren te stimuleren) en investeringsgrenzen per investeerder per platform weg te nemen. Volgens de vereniging sluit deze toepassing ook beter aan bij uitspraken eerder dit jaar van minister Dijsselbloem, die aangaf dat ‘de [investeerders]grenzen mogen worden overschreden indien het platform een passendheidstoets afneemt bij de geldgever’.