Nieuws Actueel

Belonen motiveert het beste

Martijn Vervest 21 april 2015

Cadeau zakelijk office groot

Ideeën zijn van essentieel belang voor bedrijven om processen en de efficiëntie te verbeteren. Er bestaat een direct verband tussen het soort leiderschap en het aantal ideeën. Onderzoek van universitair docent Dirk Deichmann van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) toont aan dat leiders die met beloningen werken om hun werknemers te motiveren de meeste ideeën krijgen.IdeeënEen voortdurende stroom van ideeën in het bedrijf kan nieuwe bronnen van inkomsten creëren en leiden tot grote besparingen en winsten. Het lijkt er echter op dat het type leider een bepalende factor is voor de hoeveelheid ideeën die werknemers aanleveren. Het is daarom van groot belang te weten wat voor soort leider het bedrijf bestuurt. Deichmann onderzocht twee leiderschapsstijlen en hun invloed op het genereren van nieuwe ideeën.Twee typen leiderschapDe transformationele leider motiveert de werknemer intrinsiek en formuleert en deelt een toekomstvisie, is een rolmodel en stimuleert de werknemer om zich verder te ontwikkelen. De transactionele leider stelt de werknemer een doelstelling en biedt hem een beloning aan als hij deze haalt. Deze leider stimuleert de motivatie van werknemers door werknemers die hun doelstellingen halen een beloning of andere extra's in het vooruitzicht te stellen.CreativiteitIntrinsieke motivatie wordt vaak verbonden met creativiteit en daarom zou men verwachten dat de transformationele leider, de leider die de werknemers intrinsiek motiveert, zijn werknemers het beste kan stimuleren om ideeën te genereren. Het tegendeel is echter waar.Lees verder