Nieuws Actueel

Beloningsonderzoek: Lonen stijgen in Nederland minder hard

Van onze redactie 9 december 2014

Vergeleken met de buurlanden scoort Nederland gemiddeld. België en Frankrijk verwachten een loonstijging van 2%. Duitsland voorziet 2,8% hogere salarissen. In Europa loopt Turkije aan kop met een verwachte salarisstijging van 9%. Gecorrigeerd voor inflatie is de salaristoename in dit land echter nihil. De stijging van salarissen in opkomende markten als Brazilië en Rusland stagneert.

Wereldwijd stijgen de salarissen in 2015 naar verwachting met gemiddeld 5,4%.