Nieuws Actueel

Bereken je netto salaris voor 2014

Bram de Vrind 3 januari 2014

2014 belooft veel goeds voor het salarisstrookje van de meeste Nederlanders. Met deze tool kun je zelf berekenen wat je netto salaris wordt voor 2014.

Lees ook:

Onder de streep: meer geld!

Salarisverwerker ADP heeft berekend hoeveel werknemers in 2014 bruto gaan overhouden van hun salaris. De berekeningen in deze tool geven een globaal beeld. Jouw persoonlijke situatie kan afwijken van de hier gepresenteerde getallen, zeker omdat het gaat om afgeronde bedragen. Bovendien gaat deze tool ervanuit dat er geen verandering optreedt in je loon en is in de categorie 'Overige' de pensioenpremie niet meegerekend.

1750 euroDe meeste Nederlandse werknemers gaan er dit jaar netto op vooruit. De loonstijging is het grootst bij lonen tot 1.750 euro per maand. Zo gaan de minimumlonen er maandelijks 55 euro netto op vooruit. Werknemers met lagere lonen betalen minder belasting en hebben een hogere heffingskorting. Door een verdere terugval van de arbeidskorting en doordat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk wordt, leveren hogere inkomens juist in: tot maximaal 52 euro per maand bij een inkomen van 6.500 euro. Gepensioneerden gaan er dit jaar netto iets op vooruit dankzij een lagere premie voor de ZVW (zorgverzekeringswet) en een lager belastingtarief in de eerste schijf.

ADPDit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers verzorgt, op basis van de belastingtarieven, pensioen- en andere premies en heffingen van 2014.

PensioenpremiesTussen verschillende sectoren lopen de nettoveranderingen op de loonstrook wel sterk uiteen, door stijgingen en dalingen van pensioenpremies. Vooral in de sector metaal en techniek gaan de pensioenpremies flink omlaag. Medewerkers met een modaal inkomen gaan circa 49 euro per maand minder betalen, bij twee keer modaal loopt het verschil op tot 148 euro. Hoge inkomens in deze sector gaan er in totaal daarom zo'n 75 euro per maand op vooruit.

WerkgeverslastenDe werkgeverslasten nemen dit jaar toe. Het totaal aan werkgeverspremies loopt op van 18,3 naar 19,2 procent. Vooral bouwvakkers en metaalarbeiders worden flink duurder, ambtenaren worden juist goedkoper.