Nieuws Actueel

Berkelland gaat concurrentie met particuliere ondernemers aan

Van onze redactie 23 juli 2015

Werk kantoor ondernemen economie Thinkstock

Het voorstel is een reactie van burgemeester en wethouders op de wet markt en overheid. Het doel van deze wet is om een zo gelijk mogelijke concurrentieverhouding te creëren tussen overheden en particuliere ondernemingen en concurrentievervalsing door oneigenlijk gebruik van publieke middelen te voorkomen. Dat betekent dat de gemeente bij de verhuur van bijvoorbeeld gemeentelijk vastgoed en de exploitatie van sportaccommodaties ten minste de kostprijs in rekening moet brengen. Op die manier wordt een gelijk speelveld tussen overheidsorganisaties en marktpartijen bevorderd en wordt oneerlijke concurrentie tegengegaan. Toch kent de wet een aantal uitzonderingsgronden. Zoals wanneer de gemeenteraad bepaalt dat bepaalde activiteiten van ‘algemeen belang’ zijn. Daarom ligt er nu een concept raadsbesluit waarin onder meer de verhuur van sportaccommodaties, maatschappelijke panden en begraafplaatsen het stempel ‘algemeen belang’ krijgen. Dat geldt ook voor starters- en duurzaamheidsleningen en gratis wifi in het gemeentehuis. Door te verklaren dat deze diensten en producten van ‘algemeen belang’ zijn, blijven zij bereikbaar voor de inwoners, meent het college.‘Als de raad niet beslist dat die activiteiten in het algemeen belang zijn, dan moet voor elke activiteit tenminste de kostprijs worden bepaald’, laat het college de raad weten. Maar daarmee is het voorstel nog niet aangenomen. Want, zo laat het college ook weten, een besluit als deze valt onder de Algemene wet bestuursrecht en staat daarmee open voor bezwaar en beroep.