Nieuws Actueel

Beroepen die er bij komen door ICT en beroepen die verdwijnen

Van onze redactie 30 maart 2015

Computer techniek chip Thinkstock

Banen die verdwijnenTelemarketeers moeten er rekening mee houden dat hun functie de komende 20 jaar geheel verdwijnt. De Universiteit van Oxford schat de kans daarop in op 99%. De onderzoekers keken naar de invloed van ICT op de banenmarkt in vooral Engeland en Amerika, maar is ook van toepassing op de Nederlandse situatie omdat het soort banen in eigen land grotendeels met die landen overeenkomt.

AITelemarketeers zullen hun banen kwijtraken aan vooral Google of Facebook dat al na 100 Likes van gebruikers precies weet van de voorkeuren van hem of haar zijn en daar marketing/verkoopacties op kunnen afstemmen. Administratieve medewerkers lopen een 97% grote kans dat hun functie wordt overgenomen door systemen met daarin veel kunstmatige intelligentie. 100.000 adminstratieve banen wegHet UWV gaat ervan uit dat er in de komende zes jaar circa 100.000 administratieve banen minder zullen zijn omdat slimme software het werk van receptionisten, typisten, medisch secretaresses op vooral mbo-niveau gaan overnemen. Eveneens in de 90% kans-op-verdwijnen-reeks van Oxford zitten ook de functies: loketbedienden, accountants, verkopers, interviewers bij marktonderzoekbureaus, belastingambtenaren, personeelsadministratie en cassières. De onderzoekers concludeerden dat het vooral de gewone banen zijn die het eerst aan bod komen om te verdwijnen. Banen die blijven zijn functies waarin denkwerk wordt vereist of waarvoor typisch menselijke trekjes nodig zijn als creativiteit. Banen die erbij komenICT zorgt ook voor nieuwe banen in een nieuwe wereld waarin sprake is van een steeds verder gaande digitalisering van de virtuele wereld, en waarin iedereen mobiel met elkaar al dan niet in sociale netwerken in verbinding kan staan. geproduceerd kan worden (3D Printing), robots beter kunnen functioneren in het huishouden (stofzuigrobots of grasmaairobots) of in de zorg (eenarmige robots om ouderen te helpen uit bed te tillen). Wordt u chipinplanter of dronemonteur?Nieuwe beroepenWelke nieuwe beroepen er dan komen? Een greep (met dank aan brilliantbrains.nl): 4D printarchitect, augmented reality ontwerper, chipinplanter, concertgebouw robot dirigent, dakboer, digichauffeur, dronefisher, dronemonteur, dronevanger, financial computer translator, fooddesigner, gaming developer, digitaal gereedschapontwikkelaar, minivoedselkweker, orgaanontwikkelaar, robotontwikkelaar, smart home ontwerper, virtuele reisagent, virtuele rijvlieginstructeur, enz. Lees meer in de bladerbare bijlage van deOndernemer