Nieuws Actueel

'Beroepsziektenloket kan duidelijkheid geven'

Marc Kruyswijk 17 december 2015

Gvbloketberoepsziektenmonteurchauffeurdieselrook1065
Vervoersbedrijf GVB wil een nationaal loket beroepsziekten, meldt Het Parool. Dit zou moeten voorkomen dat mensen die het vermoeden hebben dat hun ziekte is veroorzaakt door hun werk, langdurig in een juridisch doolhof terechtkomen. Het GVB komt met de oproep na een onderzoek van het bedrijf naar een mogelijk verband tussen het krijgen van longkanker door enkele oud-chauffeurs en het inademen van dieseldampen. Uit een rapport van toxicologisch onderzoeksbureau Indus Tox blijkt nu dat in dit geval het verband tussen het inademen van rook en het krijgen van de ziekte niet kan worden aangetoond. Een nationaal loket zou claims van werknemers en oud-werknemers moeten kunnen toetsen en afhandelen op basis van een wettelijk bepaalde norm voor beroepsziekten. Het is de bedoeling dat via een dergelijk loket, dat normen voor bepaalde beroepsziekten handhaaft, er sneller duidelijkheid kan komen over de vraag of iemand ziek is geworden van zijn of haar werk. Henk van der Molen, hoofd van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in het AMC, stelt dat zo'n loket er nog niet is. "Ik juich de komst van zo'n loket toe. Wij hebben een andere functie: wij zijn een expertisecentrum, hier wordt de kennis vergaard. Natuurlijk melden zich hier wel eens mensen die vermoeden dat hun ziekte te maken heeft met hun beroep, maar het is voor ons lastig om op individueel niveau iets te zeggen over die relatie." De zieke GVB-chauffeurs vermoedden dat zij met name 's ochtends bij het uitrijden van de bussen uit de garage hebben blootgestaan aan de rook. Uit eerder onderzoek van de GGD Amsterdam in 2013 bleek al dat er bij GVB geen sprake was van afwijkende sterftecijfers in vergelijking tot andere beroepsgroepen. Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van longkanker is bij buitenlandse stedelijke ov-bedrijven die vergelijkbaar zijn met het GVB, niet hoger dan bij personeel van andere bedrijven, aldus een woordvoerder van het GVB. "Dat het krijgen van longkanker wordt veroorzaakt door het inademen van dieseldampen van oude busmotoren, kan achteraf niet goed worden bewezen. Roken is bijvoorbeeld een veel belangrijker oorzaak van longkanker." Toch richtten bezorgde buschauffeurs het Comité Asbest en Dieseldampen GVB op. Volgens het comité zijn mogelijk ruim 250 bus- en trambestuurders ziek geworden door asbest of als gevolg van het werken in dieseldampen. 'Van de monteurs is nog maar een enkeling in leven en bij de buschauffeurs is er een kaalslag. En de mensen die nog wel in leven zijn hebben COPD of kanker,' aldus een van de oprichter op de website. Volgens hen zijn ze de afgelopen jaren niet serieus genomen door het GVB en de gemeente. Volgens de GVB-woordvoerder echter zijn sinds eind jaren negentig enkele belangrijke maatregelen genomen die de uitstoot hebben verminderd in de garage. Toch worden er maatregelen getroffen, zegt hij. "We gaan voortaan jaarlijks de uitstoot van dieselrook meten in busgarages, werkplaatsen en buiten op straat. Ook zal in het bestaande periodieke geneeskundige onderzoek, dat elke drie jaar wordt uitgevoerd onder het personeel van GVB, nadrukkelijk worden gekeken naar de mogelijke effecten van de blootstelling aan dieseldampen."