Nieuws Actueel

Beslis in 5 dagen over je loopbaan

Lotte Grimberg 17 juli 2015

In het nieuwste initiatief om betrokkenheid op de studentengemeenschap te creëren, biedt de European Society for Medical Oncology (ESMO) een medische oncologietraining voor medische studenten in Valencia, Spanje. De training is bedoeld om medische studenten te interesseren voor medische oncologie en moet waarborgen dat er voldoende artsen zullen zijn voor het groeiende aantal kankerpatiënten.

"Het groeiende aantal patiënten en de verbetering in de therapeutische opties leggen veel druk op ons vak", vertelt Rolf Stahel, president van de ESMO. "Als internationale vereniging voor medische oncologie willen we een dialoog aangaan met de studentengemeenschap. Via een maatwerktraining willen we hun kennis en inzicht in het vakgebied verbreden. We hopen dat dit een gestage groei teweegbrengt in het aantal professionals dat hun carrière wil wijden aan deze ziekte", zegt hij.

Er hebben zich bijna 300 medische studenten van over de hele wereld opgegeven voor de vijf dagen durende training die de ESMO in samenwerking met ESO organiseert. Er is echter slechts plaats voor 40 deelnemers. Het educatieve evenement bestaat uit lezingen door topacademici en klinische experts en biedt vierde- en vijfdejaars medische studenten uniek inzicht in het vakgebied, zodat ze weloverwogen hun specialisatie kunnen kiezen.

"Ik kan me nog goed herinneren dat ik koos voor medische oncologie omdat ik een verschil in dit vak wilde maken", zegt Susana Banerjee, mede-voorzitter van de training en lid van het ESMO Young Oncologists Committee. "Direct contact met medische studenten is de beste manier om te waarborgen dat we het streven van ESMO aan hen kunnen presenteren, voor ze hun carrièrepad vastleggen. Het draait echt om het verbeteren van de levens van patiënten."

"Medische oncologie is een opwindend veld in kankertherapie", zegt Andrés Cervantes, voorzitter van de training. "De voortdurende ontdekkingen op klinisch en basaal onderzoeksniveau hebben een uitzonderlijke vooruitgang mogelijk gemaakt: kanker is daardoor veranderd van een vreselijke ziekte in een soms chronische ziekte die door een geïntegreerde aanpak op meerdere manieren kan worden behandeld."

"Medische oncologie is niet voor iedereen geschikt, maar de uitdagingen en de successen in deze snel ontwikkelende discipline zijn zeer de moeite waard voor alle betrokkenen", geeft Cervantes aan.