Nieuws Actueel

'Besluit vluchtelingen goede eerste stap'

Van onze redactie 22 september 2015

Image 5265954

,,Europa gaat nu werk maken van het gezamenlijk opvangen van vluchtelingen en alle landen moeten daar aan bijdragen'', aldus Attje Kuiken (PvdA). Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Linda Voortman (GroenLinks) vinden dat Europa snel moet komen met een permanente verdeelsleutel. ,,We moeten voorkomen dat we elke maand Europese toppen moeten beleggen om afspraken te maken over nieuwe vluchtelingen'', aldus Sjoerdsma. De VVD vindt dat herverdelen van vluchtelingen op korte termijn een oplossing kan zijn om de druk eerlijk te verdelen, maar ziet dat niet als structurele oplossing. Volgens Malik Azmani (VVD) voorkomen de afspraken dat landen als Italië en Griekenland nog mensen gewoon door laten reizen naar Duitsland en Nederland. ,,Europa moet nu verder focussen op beperken van de toestroom, betere terugkeer en aanpak grondoorzaken. Woorden omzetten in daden. Want dit is nog maar een begin.'' Kuiken vindt dat andere landen, net als Nederland, meer geld beschikbaar zouden moeten stellen voor goede opvang in de regio. ,,Het overgrote merendeel van de vluchtelingen zit daar nu in vaak erbarmelijke omstandigheden.''