Nieuws Actueel

Bespot en buitengesloten

Rik Nizet 1 juni 2015

Eén op de vier werknemers is weleens gepest door een collega. Ze geven aan dat ze zijn bespot, buitengesloten en soms zelfs fysiek aangevallen. Zo blijkt uit een peiling van het ministerie van Sociale Zaken.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken kondigde vorig jaar al aan meer aandacht aan het probleem van pesten op de werkvloer te zullen besteden. Maandag trapt hij een landelijke campagne af. Die moet ertoe leiden dat het aantal van 500.000 mensen dat gepest wordt op de werkvloer, snel kleiner wordt. Asscher wil samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en met de werkgeversorganisaties en vakbonden proberen pesten op de werkvloer verder terug te dringen. Extra verzuimdagenPesten op werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW liet zien dat de helft van de leidinggevenden en veertig procent van de werknemers weleens heeft meegemaakt dat een collega werd gepest.

Meer actiePvdA, CDA en D66 wilden meer actie van de minister. Ze willen dat de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG) ook openstaat voor bijvoorbeeld rijksambtenaren. Ook moeten oordelen van de LKOG worden opgevolgd en niet door de werkgever worden genegeerd. Op dit moment zijn 253 gemeenten en gemeentelijke instanties aangesloten bij de LKOG, die in 2007 is opgericht. Wat de Kamer betreft krijgt de LKOG meer tanden en meer reikwijdte.

Plan van aanpakAsscher zei dat hij er met de VNG over gaat praten, maar zei ook dat er op ministeries al veel maatregelen zijn die pesten moeten voorkomen en veel mogelijkheden zijn voor rijksambtenaren om een klacht in te dienen over pesten.

De campagne is volgens de minister van belang omdat veel werkgevers weliswaar van goede wil zijn, maar onvoldoende weten over wat er te doen is tegen pesten. Met de werkgevers en vakbonden praat Asscher daarom in de Stichting van de Arbeid over een gezamenlijk plan van aanpak. Hij gaat de Kamer daar uiterlijk in oktober over informeren.