Nieuws Actueel

Bestuurders Windesheim declareren tonnen

Van onze redactie 1 juli 2015

Image 5045902

De Algemene Onderwijsbond (AOb) reageert verrast en spreekt van 'hoge bedragen'. De AOb roept hogescholen op transparanter te declareren zodat 'direct duidelijk is waaraan het geld besteed is'. Een woordvoerder van Windesheim stelt in een reactie dat de declaraties zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.In 2014 declareerden Albert Cornelissen en Jan Willen Meinsma, respectievelijk voorzitter en lid van het college van bestuur van Windesheim, een bedrag van 88.000 euro. Binnenlandse reiskosten vormen met 54.000 euro de grootste post, gevolgd door 25.000 euro aan 'overige kosten'.DeclaratieschandaalSinds 2011 zijn universiteiten en hogescholen verplicht declaraties van het college van bestuur in het jaarverslag te publiceren. Aanleiding was het declaratieschandaal bij hogeschool InHolland. De Centrale Medezeggenschapsraad van Windesheim heeft het college van bestuur om uitleg gevraagd. "Wij vinden de declaraties opvallend hoog", zegt voorzitter Roger Linger. "We hebben navraag gedaan bij het college van bestuur en voorlopig besloten geen formele stappen te nemen. Wel houden we de declaraties komend jaar goed in de gaten."