Nieuws Actueel

Betalen in exotische valuta’s: riskant of voordelig?

Caroline Spilt 31 maart 2015

Exotische valuta middelgroot

De term exotische valuta's roept beelden op van tropische stranden. De IJslandse krona, Litouwse litas en het Falklandeilands pond passen echter niet in dit plaatje. De term slaat dan ook op valuta's waar weinig in wordt gehandeld, maar voor de internationale ondernemer die op zoek is naar betere marges, zijn ze wel degelijk interessant.

De valutamarkt is traditioneel gezien verdeeld in ‘grote’, ‘kleine’ en exotische valuta’s. Grote valuta’s zoals de Amerikaanse dollar, de euro, de yen en het Britse pond, worden het meest verhandeld. Kleine valuta’s zoals de Canadese dollar en de Nieuw-Zeelandse dollar, worden minder verhandeld, maar zijn toch vrij stabiel. De valuta’s waarin het minst wordt gehandeld, worden exotische valuta’s (in het Engels vaak emerging market currencies of exotics) genoemd. Door gebrek aan vraag en aanbod zijn ze relatief illiquide. Een exotische valuta hoeft niet een zwakke of ondergewaardeerde valuta te zijn, maar vaak gaat het om valuta’s uit opkomende landen en landen met weinig internationale handel. Import, export, directe investeringen en speculatie zijn de redenen om toch gebruik te maken van deze relatief onbekende munten.

Volatiliteit en liquiditeitKoersfluctuaties van exotische valuta’s zijn moeilijk te voorspellen. Zelfs organisaties die ervaring hebben met één of twee exotische valuta’s, komen vaak voor verrassingen te staan. Politieke onrust, economische crises en natuurrampen kunnen de waarde van een valuta drastisch beïnvloeden. Het geld moet worden verstuurd, maar de transactie moet wel winstgevend blijven. Grote koersschommelingen en liquiditeitsproblemen zijn voor mkb’s die zaken doen in opkomende markten een bekend probleem. Enkele ondernemingen doen in deze landen desondanks succesvol zaken. Welke oplossingen hebben zij gevonden?Betaal in de lokale valuta, maar dek het koersrisico goed afWanneer een buitenlandse leverancier zich realiseert dat de waarde van de betalingen van zijn buitenlandse klanten wordt beïnvloed door de volatiliteit van zijn eigen valuta, verhoogt hij vaak zijn prijzen om zijn winstmarges te beschermen.

Geen wisselkoersrisicoAls de importeur in de lokale valuta van de leverancier betaalt en het daardoor ontstane koersrisico met een valutatermijncontract afdekt, valt het wisselkoersrisico voor de leverancier weg. Daardoor kunnen importeurs vaak een betere prijs bedingen.

Kennis van opkomende marktenNiet alle valuta-aanbieders volgen de ontwikkelingen in opkomende markten. Omdat er relatief weinig wordt gehandeld in deze valuta’s, investeren maar weinig valuta-aanbieders de nodige tijd en de middelen in het volgen van ontwikkelingen in opkomende landen. Om een dergelijke investering rendabel te maken, moet een aanbieder die dat wel doet zich specialiseren in valutatransacties (naar opkomende landen). Ebury publiceert als valutaspecialist regelmatig speciale rapporten over de macro-economische ontwikkelingen in de belangrijkste opkomende landen met een voorspelling van de valutakoers voor de komende vier kwartalen.

5 Zaken om rekening mee te houden bij exotische valuta’s

1 Betaal in de lokale valutaBetalen in de lokale valuta kan aantrekkelijk zijn, omdat leveranciers dan geen koersrisico meer lopen. De meeste leveranciers zijn bereid korting te geven aan klanten die in de lokale valuta betalen. Voor bijvoorbeeld goede doelen met projecten in het buitenland, betekent dit dat deze zeker zijn van hun budget en geen geld verliezen door lokale wisselkosten. Wel is een goed beheer van de hierdoor ontstane valutarisico’s belangrijk.

2 Maak gebruik van eventuele ‘natuurlijke hedges’Stem in-en uitgaande valutastromen op elkaar af. Als uw onderneming bijvoorbeeld zowel klanten als leveranciers heeft die een bepaalde valuta gebruiken, is het zinvol om de deviezen op een vreemde-valutarekening aan te houden als ze binnen korte tijd weer nodig zijn. Omdat een aantal exotische valuta’s is gekoppeld aan bijvoorbeeld de dollar, is het aanhouden van Hong Kong dollars voor een betaling in dollars ook een natuurlijke hedge. Maar dit is alleen praktisch voor de korte termijn, omdat het tijdelijk beslag legt op kapitaal.

3 Dek het koersrisico goed afKoersrisico’s bij toekomstige betalingen en ontvangsten in een exotische valuta kunnen vanwege de vaak volatiele valuta’s groot zijn. Een valutatermijncontract is vaak de goedkoopste manier om een ongewenst koersrisico te reduceren. Soms zijn er restricties op termijntransacties in bepaalde valuta’s of verplichtingen met betrekking tot het aanhouden van rekeningen in een land. Bij valutarisico’s in exotische valuta’s is een zogenaamde ‘non-deliverable forward’ vaak een oplossing. Ook NDF’s zijn niet voor alle exotische valuta’s beschikbaar. Vraag uw valutaspecialist naar de beschikbaarheid hiervan.

4 Zoek de juiste balans tussen zekerheid en kostenBedrijven met valutarisico’s moeten zich realiseren dat er kosten zijn verbonden aan het afdekken hiervan. Deze zijn groter naarmate een valuta sterker schommelt. Risico’s op veel exotische valuta’s zijn tegen geringe kosten af te dekken. Voor de overige kan worden nagegaan in hoeverre het risico voor een bepaald budget kan worden teruggebracht. Ook kan er prioriteit worden gegeven aan bepaalde valuta’s die grotere gevolgen hebben voor de kostenstructuur van de onderneming en kan er onderscheid worden gemaakt tussen korte en lange termijn.

5 Vertrouw op een specialistHet is belangrijk dat u zich laat adviseren door een specialist die het verleden en de huidige macro-economische situatie van het betreffende land goed kent. Deze helpt u het landenrisico en het valutarisico goed in te schatten. Ook bespreekt uw valutaspecialist de verschillende dekkingsopties met u, zodat u een strategie kiest die bij uw individuele behoeften aansluit. Verder is het vaak zo dat een valuta-aanbieder met beperkte kennis van een exotische valuta een grotere marge in de koers verrekent om eventuele onbekende risico’s af te dekken.