Nieuws Actueel

'Beter Leven kip uitgehold'

Bram de Vrind 2 juni 2015

Beter leven kip eisen uitgehold dierenbescherming 335

De eisen voor het Beter Leven kenmerk voor kippenvlees in de supermarkt worden mogelijk afgezwakt. De Dierenbescherming overweegt de voorwaarde van een overdekte buitenuitloop te laten vervallen, meldt Boerderij Vandaag.

Het besluit hierover zal in de loop van dit jaar vallen. De eis van een overdekte buitenloop vormt voor veel vleeskuikenhouders een te hoge drempel om zich aan het keurmerk van een Beter Leven-ster te verbinden. Zij vinden de investeringskosten te hoog. Ook blijkt er niet altijd een vergunning voor een uitloop te verkrijgen. Er weerklinken al langer klachten over de overdekte uitloop; vanuit de sector werd al eerder aan de Dierenbescherming gevraagd om de regels te versoepelen.

Heikel puntHeikel punt is echter dat een deel van de pluimveehouders al heeft geïnvesteerd in een uitloop om zo aan de eisen van het Beter Leven-keurmerk te voldoen.

Niet doof voor kritiekFrank Dales, directeur van de Dierenbescherming geeft aan dat de uitloopeis punt van besproking is. "Ons standpunt is altijd geweest dat overdekte uitloop verplicht is voor een Beter Leven-ster",zegt hij directeur. "Maar we zijn niet doof voor kritiek. We gaan er kritisch naar kijken, om te zien of er alternatieven mogelijk zijn."