Nieuws Actueel

Betere bescherming voor burgerdata

Lotte Grimberg 15 juni 2015

Bigdata revolutie groot

De persoonlijke data van burgers in de Europese Unie moeten beter worden beschermd. Dat geldt vooral voor het internet. Ook moeten internetters het recht krijgen om data te kunnen laten wissen, het zogenoemde recht om vergeten te worden.

Dat kwamen de EU-lidstaten maandag in Luxemburg overeen. Zij besloten tot een omvangrijk pakket nieuwe Europese regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens, waarover de afgelopen drie jaar fel is gediscussieerd.

BoetesWebfirma's mogen voortaan ook niet meer persoonsgegevens verder verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. Bij overtredingen dreigen boetes.

De nieuwe afspraken vervangen de verouderde Europese privacyregels uit 1995, toen internet en mobiel telefoneren nog aan hun opmars moesten beginnen. Het Europees Parlement moet nog wel instemmen met het pakket.

Flink gesprekStaatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) is tevreden over het akkoord dat de 28 EU-lidstaten hebben bereikt. "Het is goed dat we dit Europees aanpakken'', zei hij in Luxemburg. Hij wijst ook op de voordelen voor het bedrijfsleven, omdat er duidelijkere regels komen waardoor de administratieve lasten dalen. Dijkhoff verwacht nog wel een "flink gesprek'' met de Europees Parlement voordat er een compromis op tafel ligt.

Het EU-parlement hamert op fors hogere boetes voor overtredingen door internetdiensten. Bedrijven moeten geldstraffen tot 100 miljoen euro kunnen krijgen als zij regels over databescherming schenden, of een maximumstraf van 5 procent van de wereldwijde jaarlijkse omzet. Voor de lidstaten volstaan boetes tot 1 miljoen euro of maximaal 2 procent van de omzet.

Moderne regelsBrussel verwacht nog dit jaar een definitief akkoord. Verantwoordelijk Europees Commissaris Vera Jourova spreekt over een belangrijke stap die Europa klaarstoomt voor het digitale tijdperk. "Burgers en bedrijven hebben recht op moderne regels voor gegevensbescherming, die technologisch bij de tijd zijn. Strenge normen voor de bescherming van persoonsgegevens versterken het consumentenvertrouwen in digitale diensten. Bedrijven hebben er voordeel bij als in alle 28 landen dezelfde regels gelden'', stelt ze in een verklaring.