Nieuws Actueel

Beurshandel komt na feestdagen weer op gang

Van onze redactie 4 januari 2015

Met name dinsdag krijgen beleggers een stroom aan cijfers te verwerken die inzicht kunnen geven in de economische ontwikkelingen in Europa, de Verenigde Staten en China, met name voor wat betreft de dienstensector. Verder komen verspreid door de week cijfers naar buiten over de inflatie en werkloosheid in verscheidene Europese landen.

In Nederland komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag met cijfers over de inflatie in december. Mede gelet op de sterke daling van de brandstofprijzen rekenen door persbureau Bloomberg gepolste economen gemiddeld op een daling van het gemiddelde prijspeil met 0,2 procent ten opzichte van december 2013.

ECB

Voor de gehele eurozone wordt gerekend op een daling van de consumentenprijzen met 0,1 procent. Bij een negatieve inflatie neemt de druk toe op de Europese Centrale Bank (ECB) om met nog ingrijpendere maatregelen de geldontwaarding aan te wakkeren. Die ligt nu al geruime tijd ver onder het peil van net geen 2 procent waar de ECB naar streeft.

ECB-president Mario Draghi hintte afgelopen week opnieuw op aanvullende stappen. Binnen de centrale bank staan echter niet alle neuzen dezelfde kant op. Topman Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank wees er vorige week op dat de lage olieprijs die momenteel ook de inflatie sterk drukt, juist een zegen is voor de economie. Die zou daardoor geen extra stimuleringsmaatregelen behoeven.

De strijd binnen het ECB-bestuur blijft de komende weken waarschijnlijk zijn stempel drukken op de financiële markten. De volgende beleidsvergadering is op 22 januari. Ook de Griekse verkiezingen die drie dagen later worden gehouden, werpen hun schaduw vooruit. Het Duitse weekblad Der Spiegel schreef zaterdag op gezag van ingewijden dat de Duitse regering een Grieks vertrek uit de eurozone niet langer koste wat kost wil voorkomen.