Nieuws Actueel

Bewindslieden informeerden Kamer onjuist

Martijn Vervest 28 oktober 2015

Staatssecretaris mansveld middel

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) heeft de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd, terwijl minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) de Kamer onvolledig heeft geïnformeerd over de flitstrein Fyra. Dat stelt de parlementaire enquêtecommissie woensdag in haar eindrapport.Ook bewindslieden in eerdere kabinetten hebben de Kamer ontijdig, onvolledig of onjuist geïnformeerd, aldus de commissie. Ze gaven een onjuiste voorstelling van zaken, zetten de Kamer voor het blok, gaven een verkeerd beeld of hebben de Kamer misleid.OpstartproblemenMansveld verklaarde kort nadat de hogesnelheidstrein Fyra tussen Amsterdam en Brusse ging rijden dat niemand de opstartproblemen had verwacht. Maar een aantal direct betrokkenen was wel degelijk op de hoogte hiervan. De staatssecretaris heeft de Kamer onjuist geïnformeerd "door te zeggen dat niemand de slechte prestaties van de Fyra had verwacht", oordeelt de commissie. Ook als het gaat om de bevoegdheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de PvdA'er de Kamer "ten minste onvolledig en strikt genomen onjuist" geïnformeerd.De commissie vindt dat minister Dijsselbloem de Kamer op het "verkeerde been heeft gezet" door haar onvolledig te informeren. Het gaat hierbij om de doorverkoop door fabrikant AnsaldoBreda van de door de NS teruggestuurde Fyra-treinen. Hij had de Kamer moeten melden dat de NS pas vanaf de zevende doorverkochte trein geld zou ontvangen, meent de commissie.RooskleurigOok op huidig minister Melanie Schultz van Infrastructuur is kritiek. Zij gaf een "te rooskleurig" beeld in 2011 van haar oplossing voor de problemen met de Fyra. Ook heeft zij niet alle alternatieven onderzocht die er waren voor de NS als concessiehouder van de hogesnelheidslijn HSL-Zuid.In het verleden ging het vaker mis bij de informatievoorziening naar de Kamer. De commissie vindt dat minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat de Kamer in 2001 "buiten spel" heeft gezet. Haar opvolger Karla Peijs heeft vier jaar later de Kamer verkeerd geïnformeerd. De commissie oordeelt dat minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat in 2008 heeft ,,misleid'' door informatie over de slechte financiële situatie van de NS-dochter HSA "bewust minder helder" te presenteren.