Nieuws Actueel

Bewoners en bedrijven in buitengebieden komen in actie voor sneller internet

Van onze redactie 8 mei 2015

Media Smartphone laptop tablet Sociale Media Thinkstock 1

Ze hebben zich verenigd in de Stichting TwenteGlas. Deze stichting heeft tot doel zo snel mogelijk breedband-internet te krijgen in de buitengebieden van de vier gemeenten. Die hebben gezamenlijk 7.000 potentiële aansluitingen. Om de actie succesvol te laten zijn, moet minimaal 60 procent meedoen. Dat zijn 4.200 aansluitingen.

BelangrijkVolgens bestuurslid Willem Meijeringh is het belangrijk dat het initiatief voor de inhaalslag vanuit bewonersgroepen komt. De Stichting TwenteGlas weet zich bovendien gesteund door de provincie die het belang van glasvezel in het buitengebied ondersteunt met kennis en een financiële bijdrage. De vier gemeenten ondersteunen de bewoners bij de voorbereiding en uitvoering. MobiliserenTwenteGlas heeft dorpsraden, buurtkringen en verenigingen gemobiliseerd om hun achterban te informeren en er voor te zorgen dat zoveel mogelijk bewoners en bedrijven meedoen. Na de bouwvakvakantie worden informatiebijeenkomsten belegd. Als voldoende mensen meedoen, mogen drie providers een offerte indienen. De hoogte van de eigen bijdrage is nog niet bekend. Mensen die later ‘instappen’ kunnen fluiten naar subsidie.