Nieuws Actueel

Bewonersbedrijf Beien in Enschede krijgt 160 mille cadeau

Van onze redactie 15 juli 2015

Ernst Bergboer van bedrijf Beien Lars Smook

De stichting wil zichzelf de komende vier jaar ontwikkelen tot een zelfstandige, autonome bewonersorganisatie. Een organisatie die op eigen benen kan staan.DuurzaamMet het geldbedrag wil Beien activiteiten en voorzieningen betalen, zoals de aanschaf van zonnepanelen en het opzetten van een repaircafé en buurtwinkel. Beien wil een deel van het geld ook besteden aan de inrichting van het schoolpand aan de Meeuwenstraat. Voor het verduurzamen ervan wordt eveneens een bedrag gereserveerd. "En we zitten te denken aan het starten van een kleine verkeersdienst", zegt Ernst Bergboer, voorzitter van Beien (zie foto). De gedachte achter deze dienst is om samen een elektrische auto aan te schaffen en mensen tegen een vergoeding te vervoeren. De dienst past binnen het uitgangspunt van Beien om een socialere en duurzamere wijk te creëren. "Dus meer dingen samen gebruiken om verspilling tegen te gaan. En zo kun je veel meer constructies bedenken om dit te bereiken."

Subsidie Stichting Doen verblijdde Beien twee weken geleden met een bedrag van 70.000 euro. Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) deed daar deze week nog eens 90.000 euro bovenop, waardoor Beien in totaal 160.000 euro op zijn rekening krijgt gestort. Beien hoefde hier zelf niet veel voor te doen. Zowel LSA als Stichting Doen benaderden Beien om een aanvraag voor subsidie in te dienen.

Betere samenleving De stichting is inmiddels een onmisbaar orgaan geworden in Enschede-Noord, waarin wijkbewoners allerlei activiteiten voor elkaar ontplooien, die bijdragen aan een betere samenleving. De eerste ideeën kwamen op tafel in de zomer van 2012.

‘Een echte start’ De stichting draait op vrijwilligers en moet het vooral hebben van subsidies om haar ideeën uit te kunnen voeren. Maar Beien wil minder afhankelijk worden van dergelijke bijdragen. "Die 160.000 euro geeft ons de kans om nu een echte start te maken", zegt Ernst Bergboer.

Het bedrag is volgens hem voldoende om de komende vier jaar de kosten te kunnen dekken, die nodig zijn om de stichting naar een hoger niveau te tillen. Deels worden er personele kosten van betaald. Beien gaat een leidinggevende aanstellen voor 20 uur in de week. Die functie gaat Bergboer zelf vervullen. Hij zal het aanbod van Beien zodanig moeten uitbreiden dat de stichting in de toekomst voldoende inkomsten genereert om zichzelf te kunnen bedruipen. Ook is een deel van het bedrag bestemd voor het betalen van opleidingen en voor een vrijwilligersvergoeding.

Foto: Lars Smook