Nieuws Actueel

Bezuinigingen AIVD nog jaren merkbaar

Van onze redactie 19 mei 2015

Image 4934408

Het kabinet heeft de bezuiniging onvoldoende onderbouwd, aldus de Rekenkamer. De AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) kreeg er later wel weer geld bij vanwege de toegenomen dreiging van onder meer jihadisten en verslechterde verhoudingen met Rusland. Volgens de Rekenkamer is echter waardevolle kennis en ervaring verloren gegaan. Hoewel de bezuinigingen zich richtten op ondersteunend personeel, was de uitstroom van operationeel personeel in 2014 dubbel zo groot als in 2012.