Nieuws Actueel

Bezwaar schaliegasbedrijf tegen boorverbod

Martijn Vervest 10 augustus 2015

Schali groot

Het Britse schaliegasbedrijf Cuadrilla gaat in beroep tegen het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken om de opsporingsvergunning voor schaliegas in de Noordoostpolder en Brabant niet te verlengen. De firma dient daarom een bezwaarschrift in bij het ministerie in een poging de beslissing ongedaan gemaakt te krijgen.

In afwachting van de uitkomst van die procedure heeft het bedrijf zijn zaak tegen de gemeente Boxtel gestaakt. Cuadrilla huurde een stuk grond op een bedrijventerrein om proefboringen te doen. Na groeiend verzet tegen de beoogde proefboringen weigerde de gemeente in 2014 de huurovereenkomst te verlengen. Het bedrijf startte een procedure maar heeft die nu ingetrokken.

,,Aangezien het kabinet onlangs besloot de komende jaren geen commerciële schaliegasboringen toe te staan, heeft Cuadrilla niet langer belang bij het handhaven van zijn positie als huurder'', stelde de Britse firma maandag.