Nieuws Actueel

Bezwaar tegen verlenging schaliegasvergunning in Brabant

Van onze redactie 24 november 2014

De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) de opsporingsvergunning heeft verlengd, terwijl er in ons land niet naar schaliegas mag worden geboord. Het besluit is onzorgvuldig, oordeelt Milieudefensie.

De minister onderzoekt momenteel nog of en zo ja waar er in Nederland boringen naar schaliegas worden toegestaan. „Minister Kamp is duidelijk al aan het voorsorteren op een besluit vóór schaliegas. De hele discussie over nut en noodzaak van schaliegas die het komende jaar gevoerd moet gaan worden, wordt een wassen neus”, reageerde campagneleider Ike Teuling van Milieudefensie maandag.