Nieuws Actueel

Bezwaar woningcorporaties in 'Vestia-zaak' ongegrond

Van onze redactie 17 juni 2015

Image 5008904

De corporaties claimden dat 'solidariteitsfonds' CFK bij de redding van Vestia verboden staatssteun had verleend. Daarmee was ook de extra heffing die zij samen met de andere corporaties in het land kregen ontoelaatbaar, vonden zij.