Nieuws Actueel

Bezwaren tegen pannenkoekenrestaurant in Oldenzaal grotendeels ongegrond verklaard

Van onze redactie 13 januari 2015

Vandaar dat de raad binnenkort gevraagd wordt 483.000 euro beschikbaar te stellen. Met dit krediet wordt grond aangekocht (bijna 30.000 vierkante meter) van projectontwikkelaar Lebolt, die vervolgens in erfpacht wordt uitgegeven aan Tibben. Die wil daar een pannenkoekenhuis, dier- en speelweide en vijf woningen realiseren. Na vijf jaar moet de horecaman het perceel alsnog overnemen van de gemeente.BezwaarTegen het plan Tibben waren vorig jaar acht zienswijzen ingediend. De bezwaarmakers ageren onder meer tegen de nieuw te bouwen woningen. Zij vrezen dat de toekomstige buren volledige inkijk hebben in enkele huizen aan de Schipleidelaan.Maar ook bij de komst van een pannenkoekenhuis worden grote vraagtekens geplaatst. Zo’n horecavoorziening aan de rand van Het Hulsbeek zou niet stroken met de gemeentelijke detailhandelsvisie en horecanota. Terwijl de erfpachtconstructie volgens sommige bezwaarmakers veel weg heeft van staatssteun. Zij stellen dat Tibben met gemeenschapsgeld in staat wordt gesteld zijn plannen te verwezenlijken. Ook vrezen ze dat het pannenkoekenhuis in de praktijk zal uitgroeien tot een zalencentrum.ConcurrentieWat de gemeente betreft, is die vrees onterecht. Volgens het college mag binnen de bestemming horeca uitsluitend ‘één restaurant met bijbehorende voorzieningen’ worden gevestigd. B en W stellen dat het initiatief van Tibben een ‘welkome aanvulling c.q. verbreding’ is van het Oldenzaalse restaurantaanbod. Een pannenkoekenhuis op die plek past ook in de gebiedsvisie die ontwikkeld is voor Het Hulsbeek en omgeving. Bij een planologische belangenafweging hoeft de gemeente verder geen rekening te houden met ‘concurrentieverhoudingen’.StaatssteunVan staatssteun is hier geen sprake, benadrukt het college. Een lokale bank had het plan willen financieren, maar werd teruggefloten door het hoofdkantoor. Tibben geeft aan maximaal vijf jaar nodig te hebben om financiering van de grond rond te krijgen. „Eerdere verwerving is echter ook mogelijk en achten wij zelfs aannemelijk.” Met Tibben is namelijk een rente afgesproken die hoger is dan de huidige marktrente.