Nieuws Actueel

Bieb Hengelo wil jaar uitstel voor bezuiniging

Van onze redactie 10 juni 2015

Directeur Ren Siteur Toma Tudor

De gemeenteraad neemt woensdag een besluit over de bezuinigingsvoorstellen van het college van B en W. De bezuiniging op de bieb zou al in 2018 volledig moeten zijn gerealiseerd. Siteur noemt dat onhaalbaar. Hij vraagt de raad daarom om een jaar respijt, tot 2019.

Cruciaal is daarbij het verzoek om de aflossingstermijn van twee lopende leningen van de gemeente te verlengen. Dat zou de bibliotheek 75.000 euro schelen. "Dan zijn we uit de brand. Anders is het bijna niet te doen", aldus Siteur.

Andere maatregelen om te voldoen aan de bezuinigingsopdracht van de gemeente zijn: inkrimping van de personeelsformatie via natuurlijk verloop per 2019 (60.000 euro), besparen op de afschrijving van de innamerobot (20.000 euro) en bezuinigen op de collectie (20.000 euro). Resteert nog een bedrag van 25.000 euro.

Het extra jaar waar Siteur de raad nu om vraagt, wil hij benutten voor 'een gedegen onderzoek naar de wijze waarop wij onze dienstverlening, en dan met name de uitleenfunctie, nog goedkoper kunnen maken'. Daarnaast wil Siteur kijken naar mogelijke samenwerking met andere bibliotheken, bijvoorbeeld die in Haaksbergen, Oldenzaal en Enschede, en naar nieuwe huurders in het gebouw aan de Beurstraat.

Foto: Toma Tudor