Nieuws Actueel

Big data: houd het behapbaar

Martijn Vervest 13 januari 2015

Een slimme ondernemer maakt gebruik van de schat aan digitale informatie die hem tegenwoordig ter beschikking staat; de zogenoemde big data. Maar voor veel ondernemers loopt de theorie op de praktijk vooruit. Arjan Vork en Richard van Hulst van Exact over big data in de dagelijkse werkelijkheid van het ondernemen.De Big data-revolutieBig data vervangt je neusEr is geen congres of event meer waar het thema big data niet op de agenda staat. Maar veel MKB'ers hebben helemaal nog geen beeld bij die term. "Je kunt het concreet maken door de vraag te stellen of ze overzicht en inzicht hebben in hun bedrijfsgegevens", zegt Sales Manager Partners Arjen Vork. Richard van Hulst, Customer Services Manager, geeft het antwoord: "Tot op zekere hoogte hebben ze dat. Veel gegevens worden bijvoorbeeld door hun standaard softwareoplossingen opgeleverd. Alleen weten veel ondernemers niet wat ze ermee willen en kunnen."Stappenplan"Stap 1 wát wil je weten? Bepaal dat eerst, anders verzand je in het doelloos verzamelen van data. stap 2 zorg voor overzicht in je data-aanbod. Hoe breng je data uit verschillende bronnen bij elkaar? Hoe koppel je die data aan elkaar en hoe richt je dat technisch in? Voor dat soort zaken is veelal een specialist nodig." Vork: “Maar in eerste instantie kun je zelf aan de slag. Veel ondernemers zijn in de avonduren zelf bezig met Excel- bestanden. Ga na wat voor data je al in huis hebt: klantengegevens, omzetgegevens, inkoopcijfers. Als eerste stap is dat prima. Maar als je bedrijf doorgroeit, is dat niet meer te doen."De mannen van Exact benadrukken dat veel MKB'ers zich er (nog) niet van bewust zijn hoeveel data ze al in huis hebben. En vooral welke nuttige inzichten die data kunnen opleveren. Mits goed geanalyseerd en gekoppeld. Wat is er te vinden in je eigen sys teem? En hoe kun je die gegevens zo koppelen dat je betrouwbare rapportages kunt maken? Dat zijn de centrale vragen bij big data. Vork: “Door data te koppelen kun je bijvoorbeeld zien of de klant veronderstelt dat hij je beste klant is, dat ook daadwerkelijk is.” Snelle winst en sociale media Natuurlijk zijn er ook valkuilen. Vork: "Analyses zijn nooit eindig. Elke vraag roept weer nieuwe vragen op. Dat is mooi, maar ook kostbaar. Daar moet je goed over nadenken. Staat de verbetering in verhouding tot de kosten die je moet maken? Wij richten ons op de processen waarmee je het snelst winst behaalt.” Van Hulst: "Quick wins, die zijn ook belangrijk voor het interne draagvlak. Werk stap voor stap, begin niet met te veel data, houd het behapbaar." Vork: "Probeer eerst je bestaande bronnen structureel bij te houden en te koppelen voor overzicht van je klanten, medewerkers en leveranciers. Deze bestaande data structureel in kaart brengen, is al winst. Haal daarna pas externe databronnen als sociale media erbij."TransparanterSociale media leveren in toenemende mate belangrijke data op. Bedrijven zetten Facebook en Twitter steeds gerichter in en krijgen daar reactie op. Van Hulst: "Alles is door social media transparanter geworden. En de drempel om naar de concurrent over te stappen is voor consumenten steeds lager geworden. Twee ontwikkelingen waarmee het mkb moet dealen."Dat kun je zien als bedreiging óf als kans. Dat hangt mede af van waar je bedrijf voor staat. Het heeft weinig zin om een conservatief bedrijf te overtuigen van het nieuwste van het nieuwste. Kijk eens wat voor mooie apps wij hebben! Als de interne processen er niet op zijn ingesteld, heeft zo’n app geen zin.” Vork: “De basis voor elk bedrijf is dat belangrijke processen als klachten afhandeling goed zijn ingericht, zeker voor sociale media: goede en slechte ervaringen worden openlijk gedeeld, maar ook meningen en misverstanden. Het is essentieel om daar aandacht voor te hebben. Daar zit de crux: neem je klant serieus, ook op sociale media.”GereedschapskistWat is de stip op de horizon met big data? Vork: “Een goede ondernemer zoekt altijd naar de volgende kans. Wij kunnen hem helpen aan een meer gestroomlijnde business, maar we zijn geen organisatieadviseur die zich bemoeit met missie en strategie.” Van Hulst: “Wel zien we bij onze consultants de trend naar steeds meer adviseur worden op in- richtings- en analysevraagstukken. Door de technologische ontwik- kelingen verandert de mkb-markt snel. Dat roept enorm veel vragen op. Klanten vragen steeds meer advies bij rapportages. In hoeveel bronnen zitten data opgesloten? Wat is de analysebehoefte? Aan de hand van deze vragen bieden wij een gereedschapskist met oplos- singen en geven we antwoorden aan de hand van voorbeelden.”Vork: "Die antwoorden halen we vaak uit de praktijk. Ik kom zelf bijvoorbeeld in winkels waar ze nog met stempelkaarten werken, maar waar ze nu ook mijn gegevens en aankopen in een systeem opslaan. Dat is al een mooie stap. Maar waarom niet proactief vragen of ze me mogen mailen als ze een aan- bieding hebben? Dat werkt bij mij beter dan op de website informeren of ze me vier keer per jaar mogen benaderen voor commerciële acti- viteiten." Van Hulst. "Het gaat erom dat je het gedrag van je klanten kent en daarop kunt inspelen. Dat geldt zeker voor de mkb’er die dicht bij zijn klanten zit. Gebruik die krachtige positie en doe er je voordeel mee. Je gereedschap, de data, liggen onder handbereik. Je moet ze alleen weten te gebruiken."