Nieuws Actueel

Big Data kan niet zonder locatiegegevens

Rik Nizet 2 april 2014

De een noemt het location-based analytics, de ander spreekt van cloud GIS en weer iemand anders hanteert liever de kreet geospatial visualization. In alle gevallen gaat het om een aanpak die ondernemers helpt om maximaal rendement te halen uit Big Data. De kern van deze aanpak wordt gevormd door intelligente kaarten waarin grote hoeveelheden gegevens op basis van hun locatiegegevens worden weergegeven.

De achtergrond van location-based analytics ligt in de wereld van GIS - ofwel geografische informatiesystemen. Traditionele GIS-systemen zijn bedoeld voor waterschappen, netwerkbedrijven, gemeenten of bijvoorbeeld het kadaster zodat zij grote hoeveelheden gegevens over waterwegen, straten, woningen of bestemmingsplannen in een kaart kunnen vastleggen. Ook in de zakelijke markt ziet men deze systemen terug bij bijvoorbeeld oliemaatschappijen of verzekeraars. Waar bevinden zich de olievoorraden of waar zitten mijn polishouders?

Al vele jaren terug onderkende men in de GIS-wereld dat managers niet uit de voeten kunnen met lange lijsten administratieve gegevens. Door deze data weer te geven in een kaart heeft men echter in een oogopslag overzicht van de situatie. Door de administratieve bestanden, zoals klantgegevens of subsidies te koppelen aan de kaart krijgt men inzicht in een bepaalde situatie of locatie. Men ziet bijvoorbeeld een clustering van verschijnselen zodat een business manager zich realiseert dat er zich in de gegevens die hij tot zijn beschikking heeft interessante patronen voordoen. Vervolgens kan men simpelweg in de kaart op een object te klikken om te ‘downdrillen’ in de administratieve gegevens. De kaart als interface voor administratieve bestanden, zeg maar.

Location-based analyticsIn de Big Data-wereld zitten we natuurlijk met precies hetzelfde probleem. De enorme hoeveelheid gegevens die bedrijven verzamelen, kunnen weliswaar met business analytics-tools worden doorzocht en geanalyseerd, maar hoe gaan we de resultaten daarvan nu precies presenteren? Als lange lijsten? In een spreadsheet? Location-based analytics zou hier wel eens een fraaie oplossing kunnen bieden. Aan vrijwel ieder gegeven zit namelijk ook een locatie-aspect. Of we het nu hebben over verkopen aan bepaalde typen klanten, het aantal service-aanvragen voor een bepaald product, de deelnemers aan een corporate event, de waarde van onroerend goed of het bezoek aan een webshop. Voor al dat soort gegevens geldt dat we er een locatie aan kunnen koppelen. Sterker nog, die locatie-informatie ligt vaak al keurig vast in bijvoorbeeld het CRM-systeem of in de verkoopadministratie.

Snel inzageAan de hand van die locatiegegevens kunnen grote datasets heel gemakkelijk in een digitale kaart worden weergegeven. Door meerdere gegevens in één kaart op te nemen, krijgen we bovendien een goed beeld van de relatie tussen beide gegevensverzamelingen. Dat zijn de eerder genoemde clusteringen van verschijnselen die patronen in de data weergeven. Waar zit met name groei in de verkopen en hoe verhoudt die groei zich tot het aantal serviceaanvragen? Of het aantal verkooppunten in een regio? Welke wederverkoper of business unit is met name betrokken bij een stijgend aantal klachten? Welke partij levert aan die vestigingen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Door meerdere van dit soort bestanden in een en dezelfde kaart weer te geven, kunnen we dus analyses uitvoeren en de resultaten van analyses weergeven. Door het visuele karakter van een kaart ziet een business managers heel snel afwijkende situaties. Doordat de gegevensverzamelingen zelf ook aan de kaart zijn gekoppeld, is het vervolgens heel eenvoudig om de oorzaken van een bepaalde situatie te achterhalen door deze datasets te onderzoeken.

PraktijkSteeds meer bedrijven zien mogelijkheden in location-based analytics. Starbucks bijvoorbeeld gebruikt de ArcGIS-tools om zijn verkopen te maximaliseren door heel goed de omgevingskenmerken van zijn vestigingen te analyseren en het productaanbod en zijn reclameacties hierop af te stemmen. Een concern als Achmea daarentegen past location-based analytics toe om - letterlijk - in kaart te brengen waar haar klanten zijn, zodat de verzekeraar het productaanbod en de dienstverlening hier optimaal op kan afstemmen.

Niet voor niets is Gartner zeer enthousiast over de mogelijkheden van location-based analytics. Nu bedrijven enorme hoeveelheden data verzamelen, is het van cruciaal belang dat we methoden ontwikkelen om hier maximaal waarde uit te halen. Het begrip ‘locatie’ speelt hier volgens het adviesbureau een hoofdrol bij.

Frits van der Schaaf, directeur business development van Esri Nederland