Nieuws Actueel

Bij TenCate blijft drie jaar lang alles hetzelfde

Van onze redactie 11 november 2015

Loek de Vries directeur Ten Cate Frans Nikkels

Daarbij speelt de reputatie van investeringsfondsen een rol, zegt Meuleman over het overnamebod van 675 miljoen euro door een consortium onder leiding van Gilde Buy Out Partners. „Je ziet vaak dat al snel na een overname een of meerdere onderdelen van een bedrijf worden vervreemd, dat ze een onderneming opknippen. Onze insteek als ondernemingsraad was dan ook vanaf het begin de boel hier bij elkaar te houden. Daarmee kun je de continuïteit van het bedrijf en daarmee de werkgelegenheid zo veel als mogelijk is veiligstellen.”

GarantiesDaarvoor werden in de zomer, bij de publicatie van het overnamebod, wel garanties gegeven. Dat was voor de leiding van TenCate een voorwaarde. „Het hoofdkantoor blijft in Almelo, ik blijf, net zoals de groepsdirecteuren. En er komen geen reorganisaties”, verklaarde topman Loek de Vries.

Die toezeggingen waren in de ogen van de ondernemingsraad niet hard genoeg. „Voor onze adviesaanvraag hebben we in de onderhandelingen verlangd dat die garanties aangescherpt moesten worden. Dat is naar onze mening gelukt. Met wat nu op tafel ligt, konden we een positief advies geven”, aldus Meuleman, die al veertig jaar werkzaam is bij TenCate. Loek de Vries„Concreet betekent het dat de aansturing van het bedrijf in handen blijft van De Vries, dat er vooralsnog geen sluiting of verkoop van onderdelen plaatsvindt, dat de huidige investeringen in innovatieve projecten worden voortgezet, dat het belang van onderzoek en ontwikkeling is gewaarborgd en dat de centrale ondernemingsraad in de nieuwe organisatie spreekrecht heeft in de nieuwe aandeelhoudersvergaderingen van het consortium, zoals we tot dusver ons geluid konden laten horen in de publieke aandeelhoudersvergaderingen.”

De afspraken gelden voor minimaal drie jaar. En daarna? „Je kunt niet verder in de toekomst kijken”, meent Meuleman. „Ook ik heb geen glazen bol. Dit was het maximaal haalbare. Afgaande op onze ervaringen tot dusver en informatie die we hebben ingewonnen, is investeringsfonds Gilde een betrouwbare partner.”

Foto: Loek de Vries (Frans Nikkels)