Nieuws Actueel

Bijenkorf schrapt jeugdloon

Rik Nizet 26 oktober 2015

Debijenkorf winkels sluiten 1000

Het personeel van De Bijenkorf krijgt in de nieuwe cao een 50 procent lagere toeslag voor werken op zondag, maar in ruil daarvoor worden de jeugdlonen in drie stappen tot 2018 afgeschaft. Bovendien kunnen de medewerkers aanspraak maken op een budget voor persoonlijke ontwikkeling. De vakbonden FNV en CNV hebben hierover een principeakkoord bereikt met de directie van het warenhuisbedrijf.

Volgens CNV-onderhandelaar Martijn den Heijer is de afspraak over het afschaffen van de jeugdlonen uniek voor de detailhandel en geldt dat ook voor de introductie van het persoonlijk budget.

2800 medewerkersDe cao geldt voor 2800 medewerkers, van wie 10 procent jonger is dan 23 jaar en nu nog een jeugdloon krijgen uitbetaald. Volgens FNV-onderhandelaar Niels Suijker krijgt een 20-jarige volgens de gemaakte afspraken er ,,in één klap 30 procent loon bij''.

LoonsverhogingDe afspraken voorzien verder in een loonsverhoging volgend jaar van in totaal 2,25 procent en per 1 februari 2017 nog eens 0,75 procent. Bovendien krijgt het personeel meer zeggenschap over hun arbeidstijden en roosters.

Co-creatieHet principeakkoord voor de cao is tot stand gekomen via een zogenoemde co-creatieve aanpak, waarbij zoveel mogelijk medewerkers de kans wordt gegeven mee te denken en met ideeën te komen. ,,In de detailhandel, maar daar niet alleen, komen door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen cao’s maar moeilijk tot stand. Het aanvliegen van de cao volgens de co-creatie methode voorkomt patstellingen en kan voor doorbraken zorgen'', aldus CNV'er Den Heijer.