Nieuws Actueel

Bijna 32 miljoen voor acht projecten in de Zuid-Nederland en Vlaanderen

Frank Balkenende 16 december 2015

Zonnepanelen 9

Zeeland profiteert mee van acht vernieuwende projecten in de grensregio Zuid-Nederland en Vlaanderen. PZC zet op een rijtje wat er in de koker zit.

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft de projecten woensdag goedgekeurd. In totaal wordt 31,7 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is inclusief co-financiering van overheden. De helft van het bedrag - 15,3 miljoen euro - is Europese subsidie. De Europese Commissie stelt via Interreg Vlaanderen-Nederland de komende zeven jaar ruim 152 miljoen euro beschikbaar voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio bevordert.

Pittig fruitDe bijna 32 miljoen euro wordt onder meer besteed aan een betere bestuiving in de fruitteelt. Telers kunnen via het project 'Meer natuur door pittig fruit' nestblokken voor insecten in hun boomgaarden plaatsen. Voor andere nuttige dieren zoals vleermuizen, eikelmuizen en marterachtigen worden ook maatregelen bedacht. Doel is om sterfte onder de honingbijen tegen te gaan. Bijen zijn nodig voor de bestuiving van fruitbomen.

Ook gaat er geld naar een project om proceswater van industriële bedrijven te verbeteren. Zoet water is een schaarse, maar cruciale grondstof. De Universiteit van Gent zal een nieuwe zuiveringsinstallatie testen bij onder meer Yara Sluikskil, DOW Benelux en Evides Industriewater BV.

Het project 'PV op maat' streeft ernaar om zonnepanelen efficiënter en meer op maat te integreren in woningen en gebouwen.

Een ander project moet ervoor zorgen dat terreinen van bedrijven een grotere biodiversiteit krijgen.

KleurstofHet project 'algen onder glas' moet glastuinbouwers een lucratievere teelt bezorgen. De teelt van de micro-alg spirulina biedt kansen om de grondstof voor een natuurlijke blauwe kleurstof te produceren.

Daarnaast komt er geld voor onderzoek naar een lager energieverbruik in monumenten. Ook het project om het driedimensionaal printen naar een hoger niveau te tillen, is gehonoreerd. In dit project Accelerate3 draait het om de uitbreiding van printmaterialen. De behoefte aan duurzame, dus biogebaseerde polymeren is groot.

Ruim 3,1 miljoen euro kost het project Trans Tech Diagnostics. Doel is hart- en vaakziekten veel eerder op te sporen. Daarvoor moet een diagnostische kit worden ontwikkeld, waarmee individuën en zorgaanbieders de staat van het hart- en vaatstelsel kunnen testen.