Nieuws Actueel

Bijsparen om huis te kunnen houden

Van onze redactie 16 november 2014

De Rabobank is duidelijk. Het maakt hen niet uit hoe oud je bent, het maximale bedrag dat je kunt lenen voor een hypotheek, is afhankelijk van het inkomen. "Maar", waarschuwt woordvoerder Cees Nanninga, "er kunnen aanvullende eisen gesteld worden ten aanzien van verplichte overlijdensrisicoverzekering bij een financiering boven de 90% van de marktwaarde van de woning.

Al geldt dat voor iedereen. Dat beperkt een mogelijk risico op een restschuld voor de nabestaande bij overlijden van de partner."

Maandelijkse betalingen Als er in de persoonlijke omstandigheden niet veel verandert, zal het probleem niet snel aan het licht komen. Daalt na de pensionering het inkomen toch opeens scherp, maar worden de maandelijkse betalingen keurig voldaan, dan doen de meeste banken niet moeilijk. Maar de situatie voor het echtpaar Jansen is niet rooskleurig, zo hoorden zij van hun hypotheekadviseur. Na hun pensionering zal het gezamenlijk inkomen lager zijn dan de norm die de bank hanteert voor de hoogte van de hypotheek. Tenzij ze besluiten een extra spaarregeling af te sluiten van zo'n 300 euro per maand. Dan kan er in de periode tot de pensionering nog een extra kapitaaltje worden opgebouwd, om uiteindelijk de lasten te verlichten.

"Het probleem doet zich pas echt voor als mensen moeten verhuizen of om een andere reden de hypotheek willen oversluiten", zegt Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis. "Die gevallen zullen zich in de komende jaren steeds meer voordoen. Al is het nu niet bekend hoe groot dat probleem is."

Het probleem is groter dan de verminderde inkomsten alleen. Veel mensen kozen in het verleden voor een deels aflossingsvrije hypotheek. Als het daarbij om zogenoemde 'nieuwe gevallen' gaat, is de aftrek daarvan beperkt tot 30 jaar. Voor hypotheken die voor 2001 zijn afgesloten, is de aftrekbaarheid beperkt tot het jaar 2031. Dat is een extra tegenvaller.

Gebakken peren Volgens André de la Porte zijn veel mensen zich echter amper bewust van de financiële situatie na pensionering. "Het is hier amper een issue, omdat we goede collectieve pensioenvoorzieningen hebben. Maar als het pensioen tegenvalt of de hypotheekrente stijgt, zitten ze met de gebakken peren. Er zijn veel mensen met een gebroken pensioenopbouw of verplichtingen als alimentatie. Mensen moeten zich afvragen of ze genoeg geld opzij hebben gezet of andere maatregelen hebben genomen om de terugval in inkomen en verhoogde kosten te kunnen opvangen. Ga naar je bank of financieel adviseur: je kunt beter nu de koers verleggen en extra gaan sparen of aflossen, dan dat je straks in de problemen komt."

Voor veel banken is het pensioeninkomen op zich geen probleem bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag. "Vanaf een leeftijd van 67 is de betaalbaarheid van de hypotheeklasten juist goed te beoordelen, omdat er geen sprake meer kan zijn van werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Wel is het overlijden dichterbij. Vandaar die overlijdensrisicoverzekering", zegt Rabo-woordvoerder Nanninga.

Leeftijd Toch speelt bij andere financieringsvormen de leeftijd een rol, stelt Frank van der Aa van de seniorenbond ANBO, dat daarover klachten krijgt. "Veel banken hanteren leeftijdsgrenzen voor bijvoorbeeld persoonlijke leningen. We gaan daarover met de banken gesprekken voeren. Kredietverlening valt namelijk niet onder de wet op de leeftijdsdiscriminatie. Hetzelfde geldt voor autoverzekeringen. De ANBO is er op tegen dat louter op grond van je leeftijd geen lening kunt krijgen. Alleen kredietwaardigheid mag een rol spelen."

De opstelling van de ANBO kan belangrijk zijn voor mensen als de familie Jansen, die besloten hebben na pensionering hun huis te verkopen. Want mocht de huizenmarkt in de komende tien jaar niet echt aantrekken, dan blijven ze ook na verkoop met een restschuld zitten. En die zal toch echt door een bank gefinancierd moeten worden.