Nieuws Actueel

Binnensteden Almelo, Hengelo en Oldenzaal landelijk gezien kwetsbaar

Van onze redactie 14 maart 2015

Image 4807713

Dat bureau bracht de zwakke en sterke punten van honderd centrumgebieden in Nederland in kaart. Daarbij werd onder andere gekeken naar de aanwezige winkels en horeca, de samenstelling van de bevolking, de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad.Almelo Het onderzoek maakt ook inzichtelijk hoe de economische vitaliteit van het centrumgebied te behouden of te vergroten. Zo moet Almelo werken aan een compact centrum met meer ruimtelijke kwaliteit. Dat laatste is overigens in lijn met de plannen zoals die nu voorliggen. Ook daarbij wordt gekeken naar een meer compact winkelgebied en verbetering van de openbare ruimte.

De onderzoekers stellen verder vast dat de nabijheid van winkelstad Enschede Almelo geen goed doet, net als het lage besteedbaar inkomen in de stad.Extra aandacht Naast Almelo noemt Goudappel Coffeng ook de binnensteden van Hengelo en Oldenzaal als centrumgebieden die extra aandacht behoeven. Deventer en Enschede krijgen op de kaart van het onderzoeksbureau een groen icoontje en worden gerekend tot de vitale centrumgebieden.