Nieuws Actueel

Bio-energiesector geeft gas: productie neemt toe met 30 procent

Van onze redactie 6 februari 2015

Voorzitter Nico Schiphorst van de Bio-Energiecluster Oost-Nederland (BEON) en gedeputeerde Eddy van Hijum bekrachtigen dan de intenties met het symbolisch vullen van een ketel met houtsnippers bij Warmtenet Hengelo. Uitvoering van het convenant levert volgens BEON honderd nieuwe arbeidsplaatsen op.

BiolusterDe biocluster omvat zo’n 25 bedrijven uit Oost-Nederland die actief zijn in onder meer mestvergisting, houtketels, pyrolyse-olie-installaties en pallets. Een groot deel van die bedrijven produceert voor de export, maar ook voor verwerking van reststoffen als mest, houtsnippers, snoeiafval en restwarmte in de eigen regio. In Overijssel produceren ze inmiddels 5.000 terajoule bio-energie per jaar. Dat is goed voor het jaarlijkse aardgasverbruik van ongeveer 80.000 huishoudens, oftewel een stad als Enschede.UitstootDe bio-energiebedrijven hebben al meerdere projecten op stapel staan om de ontwikkeling te versnellen. Zo wordt in mei de Empyro-fabriek in Hengelo opgeleverd, waar hout door verhitting zonder zuurstof in olie wordt omgezet, het zogeheten pyrolyseproces. Die olie moet op den duur voorzien in de energiebehoefte van 8.000 huishoudens, die anders aardgas zouden verbruiken. Dat dringt de CO2-uitstoot jaarlijks met 20.000 ton terug.

SnoeienVerder wil Twence in Zenderen mest gaan vergisten en gaat het Waterschap Vechtstromen energie uit slib opwekken. De bio-cluster wil ook het aantal kleine houtketels in de regio verdubbelen en de brandstof moet dan komen van pallets en houtsnippers. Met landgoedeigenaren wordt gepraat over het snoeien van de natuurlijke bijgroei.

Foto: Hollandse Hoogte