Nieuws Actueel

Bitcoin-community in beroep

Martijn Vervest 5 september 2014

Bitonic wil samen met de hele bitcoin-community en andere geïnteresseerden, in samenwerking met SOLV advocaten & Stichting Bitcoin Nederland in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat Bitcoin geen geld is. In dit hoger beroep wil Bitonic beargumenteren waarom bitcoin als geld gedefinieerd moet worden. Het bestempelen van bitcoin als ruilmiddel in plaats van geld heeft grote gevolgen voor de gehele maatschappij. Voor zowel consumenten, bedrijven alsmede de overheid is deze bestempeling onwenselijk. Met de actie bitcoinisgeld.org wordt er op de vraag "wat kan verwacht worden wanneer bitcoin voor de wet hetzelfde behandeld zou worden als geld?" ingegaan. Hierbij worden verschillende rechtsgebieden geanalyseerd, zoals: 'Goederen- en verbintenissen', 'Belastingen' en 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme (Wwft)'. "In de huidige situatie kent geen enkele Nederlandse wet een definitie van geld", aldus Menno Weij, partner bij SOLV advocaten.Argumenten Dit initiatief is mede voortgekomen uit het feit dat SOLV (het advocatenkantoor die deze zaak vanaf het begin behandelt) de huidige beargumentatie van de rechter incompleet vindt. Daarbij is volgens SOLV aan een aantal essentiële feiten voorbij gegaan door de rechter. Onjuiste beargumentatie en interpretatie en daarmee voortvloeiende jurisprudentie is in dit geval echt negatief voor Nederland. Hierdoor kan op allerlei gebieden innovatie geremd worden en foutieve wetgeving tot stand komen. We hebben als Nederland juist de kans om deze innovatie volledig naar ons toe te trekken. In 2013 was Nederland relatief gezien dé voorloper op het gebied van adoptie van Bitcoin. In 2014 zijn we ingehaald door Denemarken en Zweden. Gelijk gesteld aan geld Met deze actie wil bitcoinisgeld.org de conclusie naar voren brengen dat het eenvoudiger en overzichtelijker zou zijn voor het burgerlijk recht als bitcoin gelijkgesteld zou worden aan geld. Om deze actie voort te zetten moet het in hoger beroep gaan bekostigd worden en dat moet bereikt worden m.b.v. crowdfunding. Het minimale bedrag dat opgehaald moet worden is minimaal €15.000 waarvan Bitonic zelf 10BTC + €2500,- inlegt, dit in verband met advocatenkosten. Alles boven de €15.000 wordt besteed aan het inhuren van externe experts.