Nieuws Actueel

Blijdschap om economische groei

Rik Nizet 11 augustus 2015

Economische groei presenteerblaadje middelgroot

In de Tweede Kamer hebben partijen verheugd gereageerd dat de dinsdag gepubliceerde CPB-raming die aangeeft dat de economie verder aantrekt. D66 roept het kabinet op de gunstige omstandigheden te benutten voor hervormingen en "het dak te repareren als de zon schijnt."

Sectorrapport: Blijdschap om economische groei

Wouter Koolmees (D66) dringt aan op belastinghervorming, maar daar konden diverse partijen het voor de zomer niet over eens worden. "Laten we niet weer op onze handen gaan zitten tot we echt niet langer kunnen wachten om noodzakelijke maatregelen te nemen. We moeten het geld dat we nu hebben goed gebruiken en niet zomaar over de balk gooien. Daarom moet dit kabinet een echte belastinghervorming niet langer uitstellen vanwege politieke onenigheid.’’

In de liftVolgens Mark Herbers (VVD) zit de economie "nog verder in de lift dan we al dachten’’ en is het herstel op alle fronten zichtbaar. ,,Het is nu aan het kabinet om op dit stevige fundament voort te bouwen en in aanloop naar Prinsjesdag de laatste besluiten te nemen over belastingverlaging en koopkracht in 2016.''

KoopkrachtbeleidPvdA’er Henk Nijboer is blij met de gunstige raming, maar hij vraagt het kabinet wel rekening te houden met de inkomens van ouderen die onder druk staan. Hij wil voorstellen zien voor een "rechtvaardiger koopkrachtbeleid''. Arnold Merkies (SP) betreurt het dat de laagste inkomens niet profiteren van de groei, maar erop achteruitgaan. "Het kabinet heeft nog veel werk te verrichten om op Prinsjesdag met betere plannen te komen die de lasten eerlijker verdelen en bovendien echt een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid", vindt hij.