Nieuws Actueel

Blogtop 5: Bright Data in de praktijk

Ook zorgondernemers moeten zich steeds vaker bezighouden met marketing, reclame en commerciële bedrijfsvoering, merkt Fred Rutgers op. Zijn blog over hoe je Bright Data in kunt zetten, werd de best gelezen blog van afgelopen week. We zetten de top 5 voor je op een rij.

De Ondernemer | Foto: Pixabay 25 november 2016

Brightdata

1. Bright Data in de praktijk - Fred Rutgers

In zijn blogserie Bright Data laat Fred Rutgers je dit keer zien hoe je in de praktijk je voordeel kunt doen met slim gebruik van beschikbare informatie. Doe er vooral je voordeel mee.

2. Wet DBA uitgesteld. Wat nu? - Paul Nielen

Sinds 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht. De Wet DBA heeft de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Reden van deze vervanging is dat het binnen het systeem met de VAR onmogelijk is gebleken om zogenaamde schijnzelfstandigen te onderscheiden van echte zelfstandigen.

3. Doe maar gewoon, maar onderscheid je wel - Saskia Maarse

Berndt Kodden werkte tien jaar in Azië voor FrieslandCampina. In alle landen waar hij werd gestationeerd was men ruim van tevoren voorbereid op zijn komst. In Nederland ging dat heel anders.

4. Hoe je als ondernemer problemen voorkomt met kasstroom controle - Hans Bertram

Voor startende ondernemers is de kasstroom hét belangrijkste rapportagemiddel. Er is nog nooit een bedrijf failliet gegaan, doordat het geen winst maakte. Een bedrijf gaat failliet wegens een gebrek aan geld. In dit artikel geef ik een aantal handvatten om deze kasstromen te kunnen controleren.

5. Als ondernemer innoveren in 2017? - Olaf ter Haar

Het jaar begint op zijn einde te lopen en de economie toont een doorzettend herstel in de markt. Werkeloosheid is sinds lang niet zo laag geweest en de krapte naar technisch opgeleide medewerkers zal zich ook in 2017 verder versterken. Daarnaast zal de economische situatie zoals die zich voor de recessie voordeed nooit meer terugkomen. De markt is veranderd en dat vraagt van u als ondernemer een actieve houding om uw bedrijf door te zetten. Misschien is het daarom nu een goed moment om even door uw oogharen al vast te kijken naar 2017. Wat gaat u doen? En wat moet u daarvoor nu al in gang zetten?