Nieuws Actueel

Blok: geld voor loonsverhoging ambtenaren

Van onze redactie 23 januari 2015

Moderniseren Blok hoopt dat de bonden ook willen praten over het ,,moderniseren'' van een aantal arbeidsvoorwaarden. Zo wil hij dat ambtenaren bij onvoldoende functioneren kunnen worden teruggezet in een lagere salarisschaal. Ook wil hij af van de verlofregeling voor ambtenaren vanaf 57 jaar en van het verbod op het draaien van nachtdiensten door 55-plussers. Volgens de minister passen deze regelingen niet meer in deze tijd, waarin iedereen langer moeten doorwerken.

Salarisstijging Over de salarisstijging van 0,8 procent waarop de ambtenaren volgens de bonden recht hebben, wil Blok praten in het cao-overleg. Het gaat om geld dat is toegezegd in een akkoord over de pensioenen van ambtenaren. Daarbij kwam geld beschikbaar door een besparing op de werkgeverspremies voor pensioenen.

Blok ging niet in op berichten dat er een loonruimte zou zijn van 2,3 procent voor de ambtenaren. ,,Ik ga niet via u onderhandelen.''