Nieuws Actueel

Blokjescode tegen vals medicijn

Van onze redactie 4 augustus 2015

Image 5129218

Deze nummers belanden weer in een databank, die Europees wordt gekoppeld aan apotheeksystemen. Overal in de EU kan een apotheker dan checken of het middel dat over zijn toonbank gaat, echt is.Vervalste geneesmiddelen vormen een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. Ze kunnen leiden tot enorme gezondheidsschade, in het uiterste geval zelfs tot de dood.Het handelsverkeer tussen de fabrikant en de apotheker is heel veilig, claimt Nefarma, brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven. ,,Een nieuw systeem zal het vertrouwen in de reguliere distributieketen in stand houden," zegt senior beleidsadviseur Armand Voorschuur.Voorschuur: ,,Het kost fabrikanten geld, maar dat is niet relevant. Bedrijven en overheden moeten al het redelijke doen om te voorkomen dat vervalsingen optreden."WetgevingMomenteel werkt de Europese Commissie aan de wetgeving die de blokjescode en de database mogelijk moeten maken. De branche hoopt dat de nieuwe regels er in het eerste kwartaal van 2015 liggen. Daarna hebben partijen 3 jaar de tijd om het systeem op poten te zetten.De hoeveelheid onderschepte vervalste geneesmiddelen in de EU is de laatste jaren schrikbarend toegenomen. Vooral internet vormt een belangrijke bron voor verspreiding.Vanaf 1 juli moeten aanbieders van medicijnen die online legaal handelen een logo op hun website zetten. Zo kunnen klanten controleren of de aanbieder legaal handelt en welk soort geneesmiddelen de webapotheek mag verkopen.