Nieuws Actueel

Blokken voor bijstand

Rik Nizet 23 januari 2014

Wie in Nederland bijstand wil maar de taal niet beheerst, wordt verplicht om Nederlands te leren. Dit geldt voor inwoners van de EU en immigranten van daarbuiten, maar ook voor Nederlanders. Wie de taal niet leert en geen diploma haalt, krijgt tijdelijk geen uitkering, meldt de Volkskrant.

De ministerraad buigt zich vrijdag over dit voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken, dat bedoeld is om de kans op werk te vergroten en de integratie in Nederland te bevorderen.

Het voorstel is een afzwakking van een afspraak uit het regeerakkoord van VVD en PvdA. Daarin werd beheersing van de Nederlandse taal nog als voorwaarde genoemd. De maatregel volgt op een pakket aanscherpingen van de eisen voor onder meer de bijstand dat Klijnsma in november naar de Tweede Kamer stuurde.