Nieuws Actueel

Boa in buitengebied op zoek naar arbeidsmigrant

Van onze redactie 13 september 2015

Image 5235849

,,We gaan tot eind dit jaar alle adressen in de aangewezen gebieden inventariseren,'' bevestigt een woordvoerster van de gemeente Alphen. ,,We willen volledig zijn.''Kleinschalige kamerverhuur is sinds dit jaar onder voorwaarden toegestaan in Alphen. Daarbij moet de verhuur geen overlast veroorzaken voor de omgeving en moeten de arbeidsmigranten wel fatsoenlijk worden gehuisvest. Maar hoe kan het dat de gemeente dan niet in beeld heeft wie waar woont? ,,Mensen die binnen een periode van een halfjaar vier maanden in Nederland verblijven, moeten zich binnen vijf dagen na aankomst inschrijven bij de gemeente. Deze vier maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Het is aan de arbeidsmigranten zelf om aan deze verplichting te voldoen en aangifte te doen bij de gemeente,'' legt de woordvoerster uit. ,,Wij controleren dus of hieraan wordt voldaan.''InshrijvingMogelijk vindt de gemeente bij de controles - die worden uitgevoerd door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) - arbeidsmigranten die in de gemeente verblijven, zonder dat ze zich in Alphen hebben ingeschreven. Zij worden alsnog ingeschreven. De controles hebben plaats zonder afspraak vooraf. Eigenaren van een perceel kunnen niet weigeren om mee te werken, benadrukt de gemeente. ,,De toezichthouders heb­ben een mandaat om de percelen te betreden. En indien nodig ook de woning, dankzij een machtiging van de burgemeester. Als mensen pertinent weigeren om toegang tot hun perceel of woning te verlenen, vragen wij de politie ons te begeleiden.'' Behalve naar de huisvesting van arbeidsmigranten, kijken de boa's op de percelen ook naar andere zaken. ,,Als er op een perceel geen huisvesting is, maar wel een stalling voor caravans, wordt dat ook meegenomen in het onderzoek. We kijken dan of dat gebruik al dan niet past binnen het bestemmingsplan.''Volgens de gemeente kost het onderzoek geen extra geld. ,,Deze controle is dit jaar een van de speerpunten van de boa's. Het maakt deel uit van hun reguliere werk. Er wordt dus geen extra personeel voor ingehuurd.''