Nieuws Actueel

Boeren leggen Brussel plat voor hoger inkomen

Van onze redactie 7 september 2015

Image 5218075

Wordt het een hete maandag?,,14 graden, is mij gezegd. Ik weet: in het verleden zijn boerenprotesten soms flink uit de hand gelopen, maar als wij als Copa, koepel van bijna honderd boerenorganisaties, al vooraf het idee zouden hebben dat het een chaos wordt, hadden we de demonstratie niet georganiseerd. Het overgrote deel komt ter ondersteuning van onze inzet en niet om de straten onder de melk of mest te zetten of van alles te molesteren. Maar je weet het nooit."Hoe erg is de situatie?,,Voor zowat de hele Europese land- en tuinbouw is dit een buitengewoon beroerd jaar. We zijn best wat tegenwind gewend, maar de Russische boycot en de onrust in het Midden-Oosten hakken nu wel heel erg in onze afzet. Het Europese landbouwbeleid is duidelijk niet ingericht op dit soort crisissituaties buiten onze schuld, en dat moet veranderen. Samen met Brussel moeten we proberen dreigingen in nieuwe kansen om te zetten."Hoe?,,Door met Europees en nationaal geld de belangrijkste probleemsector - varkensvlees - te herstructureren en ons te helpen nieuwe afzetmarkten te vinden. Ook moet het makkelijker worden in tijden van crisis tijdelijk overschotten uit de markt te nemen. Het beleid voorziet daarin, maar het is nog te moeilijk."Gaat het nou om tijdelijke of om structurele problemen?,,De varkenshouders zitten al langer in de problemen, die hebben het met afstand het moeilijkst. Door de Russische boycot is dat alleen extra aan de oppervlakte gekomen. In Nederland zetten de hoge keuringskosten, assurantiebelasting en dure rode diesel onze boeren zo nog 10, 20 mille extra op achterstand, daar verwachten we actie van Den Haag. In de zuivel is de situatie anders, dat is een sector van pieken en dalen. Ook die heeft een cultuuromslag nodig, melkveehouders moeten in goede tijden bufferen en veel meer investeren in afzet. Onze boeren hebben dat gedaan; andere, zoals de Franse, nog onvoldoende."Veel van de boeren die vandaag op straat komen, eisen marktingrijpen, uw eigen LTO Nederland niet. U staat daar namens een verdeeld boerenfront.,,Dat is maar ten dele waar, over het grootste deel van ons eisenpakket zijn we het wel degelijk eens. De verschillen beginnen als het gaat over interventie. Ons compromis is dat de voorschotten niet worden opgekocht, maar dat boeren of hun corporaties eigenaar blijven en Europa alleen de opslagkosten vergoedt. Hoe ging dat in het verleden? Brussel kocht tegen lage prijzen overschotten op en zette die later bij een hoger prijspeil terug in de markt. Het verdiende aan onze problemen."Wat verwacht u maandag?,,Ik heb uitgebreid contact gehad met Landbouwcommissaris Hogan. Ik reken op geld voor herstructurering, eerdere uitbetaling van voorschotten en steun voor tijdelijke opslag van overschotten. Vorig jaar is nog een paar honderd miljoen aan superheffing (op te veel geproduceerde melk, red.) betaald, dat geld moet terug naar de boeren. Wat we ook willen is een grondige aanpassing van het mededingingsbeleid, zodat we tot betere prijsafspraken kunnen komen met onze afnemers. Mede door de schuld van Brussel staan we in het overleg met de supermarkten te zwak."Nederland en Brussel zweren bij marktwerking, maar neem Frankrijk, dat houdt ouderwets de hand op. Hoe loopt dat af?,,Nederland staat niet alleen, ook Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië willen een modern landbouwbeleid met marktwerking. Maar we verwachten wel resultaten. Adeldom verplicht. De ministers komen toch niet voor niks in spoedberaad bijeen? Hun opstelling zal medebepalend zijn voor de intensiteit van onze acties."