Nieuws Actueel

Boeren mogen Maaswater gebruiken

Martijn Vervest 6 augustus 2015

Boer klein

Boeren in Brabant, Gelderland en Zuid-Holland mogen het water uit de Maas gewoon gebruiken om hun vee te drenken en land te besproeien. Drie drinkwaterbedrijven zijn met de inname van Maaswater voor het maken van drinkwater gestopt, omdat er een chemische stof in de rivier terecht is gekomen.Volgens de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta en Rivierenland geldt er voor het gebruik van het oppervlaktewater geen beperking. De waterschappen gebruiken het rivierwater zelf ook om in droge periodes zoals deze het waterpeil in sloten op peil te houden. Dat is zowel voor boeren als voor de natuur van belang.In het Maaswater is een chemische stof aangetroffen die wordt gebruikt bij de productie van plastic. Het bedrijf dat de stof heeft geloosd heeft ondertussen maatregelen getroffen, maar de rivier is nog niet schoon.De schappen houden de waterkwaliteit scherp in de gaten. Als het water niet meer gebruikt zou mogen worden, zou dat een ramp zijn voor honderden boerenbedrijven op de droge zandgronden.