Nieuws Actueel

Bonden: Inspectie SZW functioneert niet goed

Van onze redactie 16 december 2014

Volgens ILO worden er nu te weinig (onaangekondigde) inspecties verricht en zouden inspecteurs moeten worden bijgeschoold op het terrein van chemische stoffen en risico’s op het werk. Vooral bij het midden- en kleinbedrijf vinden er te weinig inspecties plaats.

,,Het systeem voor de rapportage van beroepsziekten toont gebreken en stelt de Inspectie SZW niet in staat om accuraat op te treden. Ook worden basale wettelijke bepalingen voor preventief beleid niet nageleefd, zoals het verplicht aanstellen van een preventiemedewerker en het uitvoeren van een risico-inventarisatie'', stelt ILO.