Nieuws Actueel

Bonusplafond kan door de beugel

Lotte Grimberg 20 november 2014

Het bonusplafond bij financiële instellingen dat de Europese Unie heeft ingesteld, is niet onrechtmatig omdat het geen beperkingen stelt aan de totale beloning van bankiers. Dat stelt advocaat-generaal Niilo Jääskinen in een donderdag gepubliceerd advies aan het Hof van Justitie van de EU. Meestal volgt het hof dergelijke adviezen.

BezwaarGroot-Brittannië had bezwaar gemaakt tegen de nieuwe regels, die voorschrijven dat de variabele beloning bij een bank niet hoger mag zijn dan het basissalaris, of twee keer dat bedrag na toestemming van de aandeelhouders. De maatregel volgde op de financiële crisis van 2008. Die was volgens de beleidsmakers deels te wijten aan het bonusstelsel bij banken, dat het nemen van grote risico's in de hand zou hebben gewerkt.

BonussenVolgens de Britten mag Brussel zich niet bemoeien met de beloning van werknemers in het bedrijfsleven. Ook maakte Londen bezwaar tegen de verplichting tot openbaarmaking van bonussen, omdat dit strijdig zou zijn met het recht op privacy. Jääskinen stelt het hof evenwel voor alle Britse vorderingen af te wijzen.

BeloningNederland wil de bonussen bij banken overigens nog verder aan banden leggen. Vanaf volgend jaar mag de variabele beloning niet meer bedragen dan een vijfde van het vaste salaris. De bankensector is daar zeer kritisch over omdat geen enkel ander land in Europa zulke strenge bonusregels kent. Dat zou de internationale concurrentiepositie van Nederlandse banken ondermijnen.