Nieuws Actueel

Bouw van sociale huur nog verder onder druk

Van onze redactie 28 oktober 2015

Image 5383151

De komende vijf jaren moeten 2000 nieuwe huurwoningen gebouwd worden, maar corporaties en gemeente zijn aan handen en voeten gebonden. Het is onwaarschijnlijk dat er snel gebouwd kan worden.De drie corporaties in de stad, waaronder De Alliantie en Portaal, bezitten samen ongeveer 25.000 woningen en dat aantal slinkt door verkoop. Het aantal mensen dat wacht op een huurwoning is bijna net zo groot: 24.206. Dit aantal ingeschrevenen loopt snel op door de groei van de bevolking en een sterke toename van het aantal urgente gevallen. Daarnaast komen er nu veel psychiatrische patiënten en straks ook erkende vluchtelingen op sociale woningmarkt. KnelpuntenWoonwethouder Fleur Imming (PvdA) spreekt van 'gigantische knelpunten'. Zij hield dinsdag ruggespraak met de raadsfracties. Die konden wel akkoord gaan met het verzoek aan de corporaties even te stoppen met de woningverkoop, maar vonden het veel te ver gaan om zelf 'aanzienlijke financiële middelen' ter beschikking te stellen voor de stimulering van woningbouw.,,Hebben we het over 10 miljoen, 20 miljoen of zelfs 50 miljoen?'' vroeg VVD-raadslid Koos Voogt zich af. ,,U vraagt om een carte blanche,'' meende Bas Aghina van het CDA. D66 wil eerst zekerheid dat het onderhoud aan bestaande corporatiewoningen niet lijdt onder de forse investeringen in nieuwbouw. De ChristenUnie dringt aan op herontwikkeling en transformatie van bestaande gebouwen zoals kantoren.De corporaties zijn de laatste jaren door het rijk aan banden gelegd. Daardoor hebben ze veel minder geld voor woningbouw. In Amersfoort moeten de corporaties toestemming vragen om sociale huurwoningen te mogen bouwen. Die wordt pas verstrekt door het rijk als er 'prestatieafspraken' zijn gemaakt tussen corporaties, gemeente en huurders. De minister wil die 15 december op zijn bureau hebben.